A vásárlói magatartás elemzése az élelmiszer- és üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján

Szerzők

  • Zoltán Szakály Debreceni Egyetem
  • Péter Popovics Debreceni Egyetem
  • Márk Szakály Debreceni Egyetem
  • Enikő Kontor Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.01

Kulcsszavak:

élelmiszer- és üzletválasztás, kereskedelmi láncok, klaszterek, fogyasztói tudatosság

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja a hazai fogyasztók élelmiszervásárlási döntéseinek vizsgálata az élelmiszer- és üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az élelmiszervásárlói magatartás jellemzőinek azonosítása érdekében egy országos reprezentatív 1002 fős fogyasztói kutatást bonyolítottunk le. Az egyes régiókban és a kijelölt településeken a véletlen séta elvét alkalmaztuk a megfelelő háztartás kiválasztásához. A felkeresett háztartásban lakó személyek közül a születésnapi kulcs módszer alkalmazásával választottuk ki az interjúra megfelelő személyt. Az adatfelvételek sztenderd kérdőív segítségével, személyes interjúk keretében a megkérdezettek lakásán készültek. Az adatok feldolgozása során a leíró statisztikán túl faktoranalízis alkalmazásával jellemeztük a fogyasztók gondolkodásmódját, illetve klaszterelemzéssel szegmenseket alakítottunk ki az üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A fogyasztók döntő többsége számára még mindig a legfontosabb vásárlást befolyásoló tényező a kedvező ár/érték arány, a kiemelkedő élvezeti érték, valamint a családi szokásrend. A boltválasztás szempontjai igazodnak ezekhez a tényezőkhöz, kiegészülve a gyors és széleskörű beszerzési lehetőségekkel. Ezeket a preferált előnyöket a hipermarketek és a diszkontok képesek biztosítani leginkább, de elsősorban a nemzetközi láncok népszerűek, a hazai áruházláncok pozíciói gyengébbek. A vizsgálat során négy klasztert sikerült azonosítani: Igényes és motivált vásárlók (44,7%), Gyorsan és kényelmesen vásárlók (22,1%), Akció- és árérzékenyek (19,8%), Közömbösek (13,4%). Az eredmények szerint az élelmiszer-vásárlás iránti érdeklődés erősödőben van, melyre a láncok üzlet- és termékpolitikájuk módosításával válaszolhatnak.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Bár a vásárlói döntés inkább racionális, mint emocionális, valós vásárlási szituációban az érzelmek tudattalanul befolyásolják a döntést, ezért az emocionális kapcsolat kiépítése (márka, imázs, bolti atmoszféra) elengedhetetlen. Stratégiai szempontból fontos kihívás a hazai élelmiszerláncok vásárlói hatókörének bővítése. A nagyobb penetráció biztosításának feltételei: kényelmes, gyors vásárlási lehetőség, kedvező árszínvonalú, megfelelő mélységű és szélességű termékválaszték, a választékon belül a kereskedelmi márkák diverzifikált kiterjesztése. Az egyre tudatosabbá váló, involvált fogyasztók igényeihez igazodni kell a környezetbarát és egészségvédő termékkör bővítésével.

Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szerző életrajzok

Zoltán Szakály, Debreceni Egyetem

intzetigazgató egyetemi tanár

Péter Popovics, Debreceni Egyetem

adjunktus

Márk Szakály, Debreceni Egyetem

PhD hallgató

Enikő Kontor, Debreceni Egyetem

adjunktus

Downloads

Megjelent

2020-07-04

Hogyan kell idézni

Szakály, Z., Popovics, P., Szakály, M. és Kontor, E. (2020) „A vásárlói magatartás elemzése az élelmiszer- és üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 2), o. 7–17. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.01.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>