Az egészségmagatartás és az étrendkiegészítő-fogyasztás kapcsolata

Szerzők

  • Zsófia Nábrádi Debreceni Egyetem
  • Zoltán Szakály Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.04

Kulcsszavak:

étrend-kiegészítő fogyasztás, egészségmagtartás, fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, média hatása

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Tanulmányunkban a felnőtt magyar lakosság egészségviselkedéssel kapcsolatos sajátosságait elemezzük, két fogyasztói réteget elkülönítve. Differenciálásunk szempontja az étrend-kiegészítő termékek, azon belül a vitamin- és ásványi anyag készítmények fogyasztása volt. Vizsgálatunk célja az egészségmagatartás egyes aspektusainak feltárása az étrend-kiegészítő termékeket használó, valamint az azokat nem alkalmazó fogyasztók körében. Eredményeinket a fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás témaköreiben, valamint a média (online és offline) hatásának vizsgálatában mutatjuk be.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatásunk a hazai lakosság körében, ezer fő bevonásával történt. A mintánk reprezentatív nemre, életkorra és településtípusra vonatkozóan. Az elemzést leíró statisztikai eljárásokkal, kereszttáblás elemzéssel és varianciaanalízissel hajtottuk végre.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az étrend-kiegészítőket fogyasztók több időt töltenek sporttevékenységgel, nagyobb arányban végeznek fizikai aktivitást és kevésbé gondolják úgy, hogy a sportlétesítmények nem elérhetők, vagy drágák. A szabadidő inaktív eltöltése – pl.: napi 2 óránál több TV-nézés – kisebb mértékben jellemző rájuk. Az egészséges élelmiszerek megvásárlását kevésbé vélik költségesnek, az egészséges ételek előállítását pedig nem gondolják nehezebbnek, mint a hagyományos ételek elkészítését. Magasabb zöldség- és gyümölcsfogyasztás jellemző erre a csoportra, míg cukros italokból (pl.: gyümölcslé, üdítő) jóval kevesebbet fogyasztanak. Az egészséges életmódhoz köthető rendezvények és kampányok erősebb hatással vannak rájuk, mint az étrend-kiegészítőket nem fogyasztó felnőttekre. A médiában elhangzott, egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos történetek jobban megérintik őket. A közösségi oldalakon, fórumokon, blogokon keresztül átvett egészséggel kapcsolatos tartalmak számukra relevánsabbak. Különbségek mutathatók ki a két csoport között abban is, hogy ha megváltoztathatnának egy adott szokást, vagy cselekvésfajtát, pontosan mi lenne az.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az étrend-kiegészítőket használók aktívabb életet élnek, egészségesebben, tudatosabban táplálkoznak és a média nagyobb befolyással bír rájuk. A gyakorlati szakemberek figyelmét fontosnak tartjuk felhívni arra, hogy ez a fogyasztói csoport fogékonyabb az egészséggel kapcsolatos tartalmakra, mind online-, mind pedig offline felületen.

Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szerző életrajzok

Zsófia Nábrádi, Debreceni Egyetem

PhD hallgató

Zoltán Szakály, Debreceni Egyetem

intézetigazgató egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2020-07-04

Hogyan kell idézni

Nábrádi, Z. és Szakály, Z. (2020) „Az egészségmagatartás és az étrendkiegészítő-fogyasztás kapcsolata”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 2), o. 39–51. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.04.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>