A húsfogyasztási szokások összefüggése az evési attitűdökkel a fiatal felnőtt korosztályban

Szerzők

  • Zsófia Nábrádi Debreceni Egyetem
  • Zoltán Szakály Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézet
  • Sándor Kovács Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék

Kulcsszavak:

húsfogyasztás, evési attitűd, étkezési tendenciák

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
Az elmúlt évtizedekben a fogyasztói kultúra és a vásárlói magatartás jelentős mértékben átalakult a világon, így Magyarországon is. A fogyasztók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy az egészséges táplálkozás révén elkerülhetővé váljanak azok a krónikus betegségek, amelyek a helytelen életmóddal hozhatók kapcsolatba. Célunk egy olyan összehasonlító tanulmány elkészítése volt, amely a húsfogyasztásra vonatkoztatva vizsgálja a fiatal felnőtt korosztály vásárlási- és fogyasztói magatartását, valamint étkezési attitűdjeit. Kutatásunkban egy 5 évvel korábbi felmérést ismételtünk meg egyetemi hallgatók körében.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
A kutatás során a kérdőíves megkérdezés személyes formáját alkalmaztuk. A felmérésben összesen 961 egyetemi hallgató vett részt, 2011-ben 461, 2016-ban pedig 500 fő. Az egyénileg összeállított kérdések mellett a Rosenberg-féle önértékelési skálát, valamint az EAT teszt rövidített változatát alkalmaztuk. Az egyénileg összeállított kérdéssorra és az EAT tesztre főkomponenseket képeztünk, melyeket további tényezők összefüggésében vizsgáltunk a teljes mintán, valamint a nemek szerinti almintákon.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
A minta teljes nagyságát tekintve megállapítható, hogy a fogyasztók számára a húsfélék frissessége a legfontosabb választási szempont. A 2016. évi mintában a nők számára lényegesen fontosabb a vásárlást befolyásoló tényezők közül az egészségesség. A húsfélék vásárlása során a 2011. évi vizsgálatban az ár és az állatok tartási körülményei megelőzték az egészséges táplálkozás fontosságát. 2016-ban viszont a férfiak körében a második, a nők körében pedig az első befolyásoló tényező az egészséges táplálkozás. Ez egyértelműen jelzi, hogy napjainkban az egészség-trend a táplálkozás területén erős befolyásoló hatással bír a fiatal felnőttek magatartására.

GYAKORLATI JAVASLATOK
A 2016. évi felmérés igazolja az egészség-paradoxon társadalmi jelenlétét. Annak ellenére, hogy a fiatal felnőttek körében - saját bevallásuk szerint - az egészségtudatos táplálkozás fontos, nőtt a túlsúlyosak és az elhízottak száma a 2011. évi eredményekhez képest. A fiatalok fogékonyak az egészségtudatos táplálkozás kialakítására, azonban a fogyasztói tévhitek paradox viselkedést eredményeznek náluk. A megfelelő tájékoztatási csatorna kiválasztásával, s azon keresztül hiteles információk nyújtásával ez az ellentmondásos magatartás lényegesen csökkenthetővé válna.

Downloads

Megjelent

2017-08-01

Hogyan kell idézni

Nábrádi, Z., Szakály, Z. és Kovács, S. (2017) „A húsfogyasztási szokások összefüggése az evési attitűdökkel a fiatal felnőtt korosztályban”, Marketing & Menedzsment, 51(EMOK klsz), o. 75–84. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/795 (Elérés: 20 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>