Fiatal fogyasztók evési magatartásának és önkontrolljának vizsgálata az egészségtudatos magatartás tükrében

Szerzők

  • Dalma Krisztik-Pető Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.02.04

Kulcsszavak:

DEBQ, önkontroll, evési magatartás, visszafogott evés, érzelmi evés, külső hatásra történő evés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A nem megfelelő táplálkozás számos betegség forrása lehet, melyek kezelése hatalmas gazdasági terhet jelent az egészségügy számára. A jelenlegi egészségügyi rendszer a betegségek kezelésére fókuszál, azonban a megelőzéssel hatalmas összegeket lehetne megtakarítani társadalmi és egyéni szinten is. Az egészségtudatos táplálkozás tulajdonképpen megfelelő ételek választását jelenti, az ettől eltérő evési magatartás gyakran a tájékozottság hiányából fakad. A fiatal korosztály egészségtudatos táplálkozásának vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ők lesznek a jövő munkavállalói és fogyasztói. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy milyen összefüggés fedezhető fel 18-23 éves fiatalok önkontrollja és evési magatartása között. Célunk, hogy olyan összefüggésekre világítsunk rá, melyek egy egészségmegőrző kampány alapjául szolgálhatnak.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kérdés megválaszolására kérdőíves kutatást végeztünk, melynek alapját Tangney–Baumeister–Boone önkontroll skálája, valamint a Holland Evési Magatartás kérdőív (DEBQ) adta. A mintánkba 529, 18 és 23 év közötti egyetemista került. Elemzéseink során faktoranalízist használtunk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Eredményeink azt mutatják, hogy a gyenge önkontrollal rendelkező egyénekre sokkal inkább jellemző, az érzelmek hatására történő valamint a külső hatásra történő evés, azaz ők fokozott negatív vagy pozitív érzelmek hatására több ételt fogyasztanak, valamint ha meglátnak egy számukra kívánatos ételt, akkor azt elfogyasztják, függetlenül attól, hogy éppen éhesek-e. Ezzel szemben az étkezés visszafogása nem jellemző rájuk. Az erős önkontrollal rendelkezőkre sem az érzelmek, sem a gusztusos ételek nincsenek hatással, rájuk a leginkább jellemző a visszafogott evés.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Eredményeink hasznosak lehetnek az elhízás megelőzését célzó kampányok szempontjából. Véleményünk szerint érdemes lenne a prevenciós üzeneteket differenciáltan megfogalmazni, ezáltal a különböző evési magatartású egyénekhez célzottan szólni. Fontos eleme kell, hogy legyen továbbá az üzeneteknek az önkontroll jelentőségére való utalás.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-00008;” Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve 2” c. pályázat finanszírozásával valósult meg.

Információk a szerzőről

Dalma Krisztik-Pető , Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2021-11-05

Hogyan kell idézni

Krisztik-Pető , D. (2021) „Fiatal fogyasztók evési magatartásának és önkontrolljának vizsgálata az egészségtudatos magatartás tükrében”, Marketing & Menedzsment, 55(2), o. 37–45. doi: 10.15170/MM.2021.55.02.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek