A magyar háztartások portfólió választási preferenciái az időskorban

Szerzők

  • Ákos Tóth-Pajor Pécsi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.04

Kulcsszavak:

portfólióválasztás, időskor, kockázati magatartás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja a magyar háztartások portfólióválasztási szokásainak vizsgálata a nyugdíjkorhatárt elérő 65-80 éves korosztályban. Arra a kutatási kérdésre kerestem a választ, hogy a vizsgált korosztályba tartozó válaszadók milyen preferenciák szerint választják ki a számukra megfelelő portfóliót, hiszen a portfólió választás életciklus elmélete a nyugdíjkorhatárt elérő korosztály tekintetében nem vezet egyértelmű következtetésre.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A portfólióválasztás életciklus elméletéből következő, empirikusan is jól tesztelhető kutatási kérdés megválaszolása érdekében egy ordinális logisztikus regressziós modell segítségével vizsgáltam meg a portfólió választási szokásokat az életciklus különböző szakaszaiban az iskolai végzettség és a kockázati magatartás függvényében.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI, ÚJDONSÁGOK

Megállapítottam, hogy az iskolai végzettség és a kockázati magatartás hatásait kiszűrve a 65-80 éves korosztályba tartozók szignifikánsan nagyobb valószínűséggel választanak kevésbé kockázatos portfóliókat a fiatalabbakhoz képest. Ezen felül megmutattam, hogy a részvényeket nem tartalmazó portfóliókat választók körében a 65-80 éves korosztály aránya szignifikánsan magasabb.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A tanulmányban bemutatott eredmények iránymutatásként szolgálnak a magyar háztartások nyugdíjkorhatárt követő életszakaszban megfigyelhető portfólióválasztási szokásainak vonatkozásában, ezzel kiegészítve a portfólió választás életciklus elméletének következtetéseit.

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány az „EFOP-3.6.1-16-2016-00004. Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében (Időskori döntéshozatal projektelem, 11. téma)” című pályázat támogatásával készült.

Információk a szerzőről

Ákos Tóth-Pajor, Pécsi Tudományegyetem

egyetemi tanársegéd

Downloads

Megjelent

2021-09-15

Hogyan kell idézni

Tóth-Pajor, Ákos (2021) „A magyar háztartások portfólió választási preferenciái az időskorban”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 2), o. 47–61. doi: 10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.04.