Szerkesztőbizottság

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

ISSN: 1219-0349

Főszerkesztő:
Dr. Törőcsik Mária
egyetemi tanár, PTE KTK

Szerkesztők:
Dr. Ásványi Zsófia
egyetemi adjunktus PTE KTK
Dr. Csapó János
egyetemi docens, PTE KTK
Dr. Nagy Ákos
egyetemi adjunktus, PTE KTK
Dr. Takács András
egyetemi docens, PTE KTK

Külföldi szerkesztőbizottsági tagok:
Braun, Robert - Institute for Advanced Studies, Austria
Fehér, Katalin - Masaryk University, Czech Republic
Fodor, Andy - Ohio University College of Business, United States
Morkūnas, Mangirdas - Mykolas Romeris University, Lithuania
Nagy, Bálint Zsolt - Babes-Bolyai University, Romania
Pausits, Attila - Donau-Universität Krems, Austria
Pivčević, Smiljana - University of Split, Croatia
Šauer, Martin - Masaryk University, Czech Republic
Wagner, Udo - University of Vienna, Austria

Olvasószerkesztő:
Dr. Fojtik János
címzetes egyetemi docens, PTE KTK

Lapigazgató:
Dr. Jakopánecz Eszter
egyetemi adjunktus, PTE KTK

Szerkesztőség:
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Telefon: +36 72 500-599 / 23374
E-mail: mm@ktk.pte.hu