Információk

A Marketing & Menedzsment folyóirat tudományos besorolása

A Marketing & Menedzsment negyedévente megjelenő tudományos folyóirat, a marketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóirata, az MTA IX. osztályának besorolása szerint C kategóriájú lap.

A Marketing & Menedzsment folyóirat célja és küldetése

A magyar marketingszakma legrégebben megjelenő folyóirata a Marketing & Menedzsment. Első ízben 1967-ben adta ki az Országos Piackutató Intézet Marketing-Piackutatás címen saját folyóirataként, majd a 80-as évek közepétől Marketing címen volt jelen a piacon.
1995-től a folyóirat Marketing & Menedzsment címen jelenik meg, először a GfK Hungária és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara közös szerkesztésében, majd 2012-től a PTE KTK gondozásában. Nagy büszkeséggel tölti el a kar oktatóit, hogy komoly múltra visszatekintő, magas szakmai színvonalú folyóiratban ad lehetőséget a szerzőknek gondolataik megjelentetésére.

A reguláris lapszámokat minden évben tematikus különszámok kísérik. A folyóiratban a marketing tudományterülete mellett szép számmal jelennek meg írások a menedzsment, pénzügyek, turizmus képviselőinek tollából, a társtudományok kutatói, a szerzők látásmódja interdiszliplináris jelleget biztosít a lapnak. Ennek megfelelően várjuk megjelentetésre magyar és angol nyelven a marketing legújabb ismeretanyagain túl a menedzsment, a pénzügyek, a turizmus területek művelőinek tudományos eredményeit. Olyan kéziratokat jelentetünk meg, amelyek még nem jelentek meg más folyóiratoknál, illetve amelyek nincsenek lektori bírálat alatt egyetlen folyóiratnál sem.

Információk a szerkesztőségi munkáról

A Marketing & Menedzsment folyóiratban megjelenő munkák kettős vak bírálati folyamaton mennek keresztül, mind a reguláris, mind a különszámokban megjelenő tanulmányok esetén.
A Marketing & Menedzsment folyóirat Etikai szabályzatban határozza meg a szerkesztőség, a szerzők, illetve a bírálók munkájára vonatkozó irányelveket.
A Marketing & Menedzsment folyóirat szerkesztőségi munkája során a szerzők, bírálók, olvasók adatvédelmi érdekéit szem előtt tartva jár el, amelyről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatnak az érintettek.
Szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a beérkező tanulmányokat a lektori folyamat elindítása előtt formai és tartalmi szempontból is ellenőrizzük. Ezért kérjük, a munkaanyag megküldése előtt vizsgálják meg, hogy az megfelel-e teljes mértékben a Formai követelményeknek.

A szerzői útmutató alapján elkészített kéziratokat az mm@ktk.pte.hu címre kérjük küldeni.

Különszámok megjelentetéséről, illetve előfizetéssel kapcsolatosan érdeklődjön Szerkesztőségünktől a mm@ktk.pte.hu címen.

Várjuk szakmai közösségünk tagjainak jelentkezését legújabb kutatási eredményeik közlésére!