A magyarországi kockázatitőke-alapkezelők véleménye a JEREMIE kockázatitőke-programról

Szerzők

  • Judit Karsai MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet

Kulcsszavak:

kockázati tőke, állami kockázati töke, KKV finanszírozás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A 2014-2020 közötti európai tervezési ciklus során meghirdetendő új kockázatitőke-konstrukciók kidolgozásának megalapozásához az érintett befektetői közösség véleményének bemutatása a JEREMIE program hasznosságáról és feltételrendszeréről.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A korai fázisú befektetéseket végző magyarországi alapkezelők körében kérdőíves felmérés a JEREMIE kockázatitőke-program hasznosságáról és feltételrendszeréről.

A TANULMÁNY EREDMÉNYEI, ÚJDONSÁGAI

A vizsgálat fontos tapasztalata, hogy a kormányzati kockázatitőke-program ok sikere nem pusztán a kínálat, hanem a kereslet megteremtésén is múlik. Vagyis nemcsak azon, hogy mennyi tőkét és milyen konstrukcióban szán e célra az állam, hanem azon is, hogy hozzájárul-e a vállalatok felkészítéséhez a kockázati tőke fogadására. További tanulság, hogy csak a korábbinál sokkal nagyobb transzparencia biztosíthat esélyt a válaszokban is hangsúlyosan megjelenő visszaélések kiküszöbölésére; különös tekintettel a kockázatitőke-program közvetítő szervezeteinek a kiválasztására. A felmérés arra is rávilágít, hogy az állami kockázatitőke-programok adatainak nyilvánossága nélkül ezek sikere sem mérhető, így nincs mód az állami részvétel hasznosságának igazolására sem. Márpedig enélkül nem lehet objektíven dönteni az állami részvétel folytatásáról sem. Az állam kockázatitőke-piaci szerepvállalása nyilvánvalóan csak átmeneti jellegű lehet, hiszen a kockázati tőke befektetése alapvetően piaci tevékenység.

GYAKORLATI/ GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

Az új tervezési ciklusban továbbra is szükség lesz az állam befektetői szerepvállalására ahhoz, hogy a JEREMIE program keretében már tőkét kapott cégek annyira sikeresek legyenek, hogy azokból a befektetők sikerrel ki tudjanak szállni. Az államnak ugyanakkor már a kockázati tőke befektetését megelőző inkubációs szakaszban is részt kell vállalnia ahhoz, hogy a portfolióba választandó cégek befektetés éretté válhassanak. Az állam részvételét a kockázatitőke-piac forrásellátásában nagyfokú transzparencia mellett kell végrehajtani.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Karsai, J. (2019) „A magyarországi kockázatitőke-alapkezelők véleménye a JEREMIE kockázatitőke-programról”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 33–42. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/884 (Elérés: 20 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat