Végül is mitől gazella egy gazella?

Szerzők

  • Éva Komlósi MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport
  • László Szerb Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív Menedzsment Intézet ; MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport

Kulcsszavak:

gazella, gyors növekedésű vállalkozás, vállalati növekedés, Kelet-Közép-Európa

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az utóbbi években több olyan vizsgálat látott napvilágot, amelyek a gyors növekedésű vállalkozások (ún. gazellák) beazonosításával kapcsolatos módszertani problémákra, valamint a kapott eredmények ellentmondásosjellegére hívják fel a figyelmet. Tanulmányukban átfogó összefoglalást nyújtunk a módszertani és koncepcionális dilemmákat tárgyaló szakirodalomról. Külön figyelmet fordítunk a kelet-közép-európai és a hazai gazellakutatásokra.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Irodalom-áttekintés, korrelációelemzés

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

A gazella szakirodalom majd három évtized kutatása után sem tudja egyértelműen beazonosítani a gazellákat. Az empirikus tanulmányok ellentmondásos eredményeket közöltek mind a demográfiai mind a vállalati belső tényezők növekedésre gyakorolt hatásáról. Általában a kisebb méretű és fiatal cégek növekednek gyorsabban, de gazellák lehetnek idősebb és nagyobb cégek is. A gyors növekedéshez nem kell csúcstechnológiás iparágba tartozni, sőt még az innováció vagy az export sem feltétlenül szükséges. A jól menedzselt, másokkal kooperáló cégek nagyobb valószínűséggel válnak gazellává. A finanszírozás a növekedés egyik sarokpontja, azonban kockázati tőkével a gazellák kis része finanszírozott. Áttekintésünkből kiderül, hogy a kelet-közép-európai vizsgálatok ugyancsak eltérő, egymásnak olykor ellentmondó eredményekre jutottak. A módszertani problémák érzékeltetése céljából a szakirodalomban gyakorta alkalmazott különböző gazella definíciók alapján kiszűrtük a gyorsan növekvő vállalkozásokat egy, a magyar KKV-kat 2010 és 2015 között vizsgáló adatállomány felhasználásával. A magas növekedés összefüggéseit a demográfiai és a belső vállalati tényezőkkel egy korrelációs táblában mutattuk be.

KUTATÁSPOLITIKAI JAVASLATOK

A gazellák meghatározását egységesíteni kellene, és standardizálni szükséges a növekedés méröszámait is. Szükség lenne az egyes tényezők összefüggéseit rendszerszemléletben megjelenítő modellek kifejlesztésére. A belső tényezőket alaposabban feltáró kérdőíves felmérések szükségesek, amelyekkel az eddigieken túlmenően a növekedés állami eszközökkel történő befolyásolását is vizsgálni lehet.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Komlósi, Éva és Szerb, L. (2019) „Végül is mitől gazella egy gazella?”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 53–72. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/886 (Elérés: 3 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat