Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? - A magyar kisvállalatok (MKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szintű mérése és komplex vizsgálata

Szerzők

 • László Szerb Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Vivien Csapi Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Nikolett Deutsch Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Miklós Hornyák Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Ádám Horváth Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Ferenc Kruzslicz Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Beatrix Lányi Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Gábor Márkus Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Gábor Rácz Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • Gábor Rappai Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • András Rideg Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • P. Krisztián Szűcs Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
 • József Ulbert Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

magyar kisvállalatok, versenyképesség, kisvállalati versenyképességi index, (KVJ)

Absztrakt

Tanulmányunk középpontjában a hazai mikro,- kis és középvállalatok versenyképességének egyedi, cégszintű mérési rendszerének kialakítása és vizsgálata áll. A Kisvállalati Versenyképességi Index (KVI) tíz pillérből és 55 változóból tevődik össze, amely segítségével mérhetővé válik a kisebb gazdasági szervezetek komplex versenyképessége. A KVI segítségével ugyanakkor beazonosíthatók a cégek gyengeségei és erősségei is. A klaszterelemzéssel kialakított nyolc csoport elemzése egyszerre mutatja a hazai kisvállalati szektor heterogenitását és homogenitását. Megállapítható, hogy kisvállalataink bajai nem szűkíthetők le az alulfinanszírozás pénzügyi gondjaira, hiszen szűk keresztmetszetek a vállalati működés bármely területén előfordulhatnak. Több különösen problematikus területet is azonosítottunk, mint a nyelvtudás hiánya, a továbbképzés és az együttműködés alacsony szintje, vagy az innováció elégtelensége. Az egyedi, vállalati szinten jelentkező nehézségek általános gazdaságpolitikai eszközökkel történő kezelése, véleményünk szerint, csak korlátozottan lehetséges. Olyan decentralizált támogatási rendszert kellene kialakítani, ahol a cégre szabottan, célzott módon lehetne kiküszöbölni a vállalati működést zavaró, és a teljesítményt visszafogó szűk keresztmetszeteket, figyelembe véve a legjobb hazai gyakorlatokat.
További tanulság, hogy nem igazán lehet eredményt elvárni azoktól a cégektől, ahol a versenyképesség minden területén alacsony, vagy több szűk keresztmetszet is létezik. Ezek a cégek nem képesek kellő hatékonysággal hasznosítani erőforrásaikat.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Szerb, L., Csapi, V., Deutsch, N., Hornyák, M., Horváth, Ádám, Kruzslicz, F., Lányi, B., Márkus, G., Rácz, G., Rappai, G., Rideg, A., Szűcs, P. K. és Ulbert, J. (2019) „Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? - A magyar kisvállalatok (MKKV szektor) versenyképességének egyéni-vállalati szintű mérése és komplex vizsgálata”, Marketing & Menedzsment, 48(Különszám), o. 3–21. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/934 (Elérés: 19 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>