A vásárlói bizalom hatása az e-kereskedelmi vásárlási hajlandóságra (Magyar-lengyel összehasonlító vizsgálat)

Szerzők

  • Márta Aranyossy Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
  • Barbara Anna Magisztrák LKW Walter Internationale Transportorganisations AG

Kulcsszavak:

e-kereskedelem, bizalom, e-kereskedelmi siker, fogyasztói magatartás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az internetes értékesítés nagyobb arányú kiskereskedelmi térnyerésének egyik gátja a fogyasztói bizalmatlanság. Tanulmányunk célja alapos magyar nyelvű áttekintés összeállítása az e-kereskedelmi bizalom témakörének nemzetközi irodalmából és kutatási eredményeiből, majd arra építve a bizalom hatásának feltárása az e-kereskedelmi vásárlási hajlandóságra közép-európai mintán: a magyar eredményeket egy párhuzamos lengyel adatfelvétel elemeivel összevetve.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kérdőíves adatfelvétel magyar és lengyel mintán (n=631), illetve az eredmények alapján kvantitatív, összehasonlító statisztikai tesztekre alapozott elemzés.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgált magyar és lengyel mintán is megerősítettük, hogy a magasabb e-kereskedelmi bizalmi szint gyakoribb internetes vásárlással jár együtt - vagyis az általános e-bizalom növelése fontos tényezője, motorja lehet az internetes kereskedelmi forgalom növelésének. Van tehát jelentősége az e-kereskedelmi bizalmat befolyásoló tényezők feltárásának, amelyet jelen tanulmány magyar és lengyel viszonylatban is megkezdett, összevetve az egyes tényezők fontosságát és bemutatva az országok közötti különbségeket.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk alapján az e-kereskedők a potenciális vásárlók bizalmát a régióban leginkább a személyes átvétel lehetőségének biztosításával tudják megnyerni, illetve a minél részletesebb termékleírások és a garanciális feltételek feltüntetése is meggyőzi a vásárlókat a webshop megbízhatóságáról. Amennyiben pedig a magyaroknál e tekintetben kissé bátrabb lengyelek véleménye előre jelezheti a közeljövő hangsúlyos tényezőit, úgy a weboldal könnyű használhatósága és a vásárlói vélemény rovat megléte is egyre fontosabbá válhat.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Aranyossy, M. és Magisztrák, B. A. (2019) „A vásárlói bizalom hatása az e-kereskedelmi vásárlási hajlandóságra (Magyar-lengyel összehasonlító vizsgálat)”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 73–87. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/887 (Elérés: 18 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat