A digitalizációhoz köthető recens hazai turisztikai fogyasztói szokások elemzése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2023.57.03.07

Kulcsszavak:

turisztikai fogyasztói magatartás, digitalizáció, attitűdök, Magyarország, pandémia

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A digitális technológia megjelenése és alkalmazása a turizmus rendszerének egészében a modern turisztikai folyamatok egyre fontosabb formálója. Erre a jelenségre alapozva kutatásunk középpontjában a turisztikai fogyasztási szokásokban tapasztalható digitalizációval kapcsolatos hazai fogyasztói attitűdök vizsgálata áll. Tanulmányunk célja, hogy felfedje a Covid-19 járvány által jelentősen érintett turizmus szektorban a pandémia előtt, alatt és után tapasztalható digitalizációval kapcsolatos fogyasztói attitűdöket.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Egy komplex kutatási projekt részeként a Covid-19 járvány idején és azt követően online kérdőíves megkérdezések és strukturált mélyinterjúk segítségével mértük fel a turisztikai fogyasztói magatartás digitalizációval kapcsolatos attitűdjeit. A kérdőív eredményeinek kiértékeléséhez leíró statisztikákat, míg a strukturált mélyinterjúk elemzéséhez kvalitatív tartalomelemzést alkalmaztunk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Összességében a világjárvány jelentősen megváltoztatta a turisztikai fogyasztói magatartást, és egyre fontosabbá tette a digitális lehetőségek használatát az utazók számára világszerte. Az eredmények (a felmérés nagymintás, de nem reprezentatív mivolta) alapján azonban az valószínűsíthető, hogy a magyar lakosság még mindig korlátozott és viszonylag kevés információval és tapasztalattal rendelkezik a digitalizációhoz köthető turisztikai szolgáltatásokkal és megoldásokkal kapcsolatban. A lakosság ezirányú igényei egyelőre csekélynek tekinthetők, ami a pandémia alatt ugyan érdemben megváltozni látszott, azonban a pandémia utáni fogyasztói attitűdök egyértelműen a fizikai, klasszikus utazás irányának visszaerősödése felé mutatnak.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Fontos hozzáadott értékkel bír a tanulmányozott jelenségek kutatásának és a turisztikai fogyasztók reakcióinak folyamatos nyomon követése, annak érdekében, hogy jobban megértsük a hazai turisztikai fogyasztók digitalizációjával kapcsolatos, folyamatosan változó attitűdjeit. Ezáltal felismerhetővé válhat majd a fordulópont, amikor a digitális megoldások iránti igény a világ más tájain tapasztalhatóhoz elkezd felzárkózni.

Szerző életrajzok

János Csapó, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Egyetemi tanár

László Csóka, Pécsi Tudományegyetem Marketing és Turizmus Intézet

Adjunktus

Tibor Gonda, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

Egyetemi docens

Szabina Végi, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

PhD hallgató

Hivatkozások

Ayiine-Etigo, D.A., & Amankwah-Amoah, J. (2023), ”COVID-19 and Africa's aviation and tourism sectors: A new agenda for the future?”, Tourism Management Perspectives, 39, 100840, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100840

Chu, S. C., Deng, T., & Cheng, H. (2020), ”The role of social media advertising in hospitality, tourism and travel: a literature review and research agenda”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(11), 3419-3438. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2020-0480

Csapó, J. és Törőcsik, M. (2019), „Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata”, Turizmus Bulletin, 19(3), 13-20. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.2

Cruz-Ruiz, E., Ruiz-Romero de la Cruz, E., & Caballero-Galeote, L. (2022), ”Recovery Measures for the Tourism Industry in Andalusia: Residents as Tourist Consumers”, Economies, 10(6), 133. https://doi.org/10.3390/economies10060133

Csordás, T., Irimiás, A., és Kiss, K. (2022), „Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás”, Turizmus Bulletin, 22(4), 16-25. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.2

Dredge, D., Phi, G. T. L., Mahadevan, R., Meehan, E., & Popescu, E. (2019), Digitalisation in Tourism: in-depth analysis of challenges and opportunities. Copenhagen: Virtual Tourism Observatory, Aalborg University

Efthymiou, L., Orphanidou, Y., & Panayiotou, G. (2019), ”The Latest from the Tourism Front: Technology Innovation and Disruption”, The European Financial Review, 3(1), 39-43.

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020), ”Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19”, Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Grotte, J. (2019), „Az információs és kommunikációs technológia hatása a turisztikai szolgáltatókra, különös tekintettel az utazásszervezőkre és -közvetítőkre”, Marketing & Menedzsment, 44(3), 63-67.

Hadjielias, E., Christofi, M., Christou, P., & Drotarova, M.H. (2022), ”Digitalization, agility, and customer value in tourism”, Technological Forecasting and Social Change, 175, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121334

Hagen, D. (2021), Sustainable Event Management: New Perspectives for the Meeting Industry Through Innovation and Digitalisation? in: Leal Filho, W., Krasnov, E.V. and Gaeva, D.V. (eds.), Innovations and Traditions for Sustainable Development, Cham: World Sustainability Series. Springer.

Hall, C. M. (2010), ”Crisis events in tourism: subjects of crisis in tourism”, Current Issues in Tourism, 13(5), 401-417. https://doi.org/10.1080/13683500.2010.491900

Iványi, T. (2022), „Az okostelefon és az okosturizmus, mint a modern turisztikai élmény összetevői”, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2), 35-48. https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.03

Jakopánecz, E. (2021), „#maradjotthon: Koronás élet. A megváltozott élet a COVID-19 járvány ideje alatt. Nagyszámú mélyinterjús kutatás eredményei”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 1.), 19-30. https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.02

Khan, M., Khan, N., Begum, S., & Qureshi, M.I. (2023), ”Digital future beyond pandemic outbreak: systematic review of the impact of COVID-19 outbreak on digital psychology”, Foresight, Ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/FS-02-2021-0044

Kovács, L., Keller, K., Tóth-Kaszás, N., Szőke, V. (2021), „A Covid19-járvány hatása egyes turisztikai szolgáltatók működésére: azonnali válaszok és megoldások”, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6(2), 6-24. https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.02.01

Marx, S., Flynn, S., & Kylänen, M. (2021), ”Digital transformation in tourism: Modes for continuing professional development in a virtual community of practice”, Project Leadership and Society, 2, https://doi.org/10.1016/j.plas.2021.100034

Ozdemir, O., Dogru, T., Kizildag, M., & Erkmen, E. (2023), ”A critical reflection on digitalization for the hospitality and tourism industry: value implications for stakeholders”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 35(6). https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0535

Pinke-Sziva, I., Boros, K. (2022), „A belföldi turizmus ereje – Budapest vonzereje a belföldi látogatók véleményének tükrében”, Marketing & Menedzsment, 56(1), 55-68. https://doi.org/10.15170/MM.2021.56.01.05

Prayag, G. (2023), ”Tourism resilience in the ‘new normal’: Beyond jingle and jangle fallacies?”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 54, 513-520. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.02.006

Rejón-Guardia, F., García-Sastre, M.A., Orfila-Sintes, F., & Garau-Vadell, J.B. (2020), ”Virtual reality in tourism: Centennials acceptance”, Tourism Analyis, 25, 335-344. https://doi.org/10.3727/108354220X15758301241837

Rydzik, A., and Kissoon, C. S. (2022), ”Decent work and tourism workers in the age of intelligent automation and digital surveillance”, Journal of Sustainable Tourism, 30(12), 2860-2877. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1928680

Seraphin, H. (2021), "Book review - Sustainable and Collaborative Tourism in a Digital World". Journal of Tourism Futures, 7(3), 411-412. https://doi.org/10.1108/JTF-09-2021-228

Törőcsik, M. és Csapó, J. (2018), Fogyasztói trendek hatása a turizmusra. In: Csapó J., Gerdesics V. és Törőcsik M. (szerk.), Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia Tanulmánykötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 8-22.

Tussyadiah, I.P., Wang, D., Jung, T.H., and Tom Dieck, M.C. (2018), ”Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism”, Tourism Management, 66, 140-154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.12.003

Downloads

Megjelent

2023-12-21

Hogyan kell idézni

Csapó, J., Csóka, L., Gonda, T. és Végi, S. (2023) „A digitalizációhoz köthető recens hazai turisztikai fogyasztói szokások elemzése”, Marketing & Menedzsment, 57(3), o. 68–78. doi: 10.15170/MM.2023.57.03.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei