Fogyasztói jóllét a hazai alternatív élelmiszerellátási hálózatokban

Szerzők

  • Ágnes Neulinger Budapesti Corvinus Egyetem
  • Fanni Bársony Budapesti Corvinus Egyetem
  • Natasha Gjorevska Budapesti Corvinus Egyetem
  • Orsolya Lazányi Budapesti Corvinus Egyetem
  • György Pataki Environmental Social Science Research Group (ESSRG)
  • Sándor Takács Budapesti Corvinus Egyetem
  • Anna Török Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.06

Kulcsszavak:

szubjektív jóllét, fogyasztói jóllét, alternatív élelmiszerellátó hálózatok, társadalmi innováció, kvalitatív kutatás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Kutatásunk a fogyasztói jóllétet vizsgálja a hazai alternatív élelmiszerellátó hálózatokban az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 sz. kutatási projekt egyik, társadalmi innovációkról szóló alprojektjének keretében. Az alternatív élelmiszerellátó hálózatok, benne a közösségi kertek és a közösségek által támogatott mezőgazdasági tevékenységek vizsgálata lehetővé teszi társadalmi innovációkkal létrehozott ún. hibrid szervezetekben, hálózatokban és értékláncokban a fogyasztói magatartás megértését. Ennek megfelelően jelen tanulmány a fogyasztói jóllét elméleti megközelítésének felhasználásával az alternatív élelmiszerellátási hálózatokban megjelenő jóllétet vizsgálja a hálózatban részt vevő fogyasztók szempontjából.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feltáró kvalitatív primer kutatásunk 23 mélyinterjús adatgyűjtésen alapul. A mintába különböző budapesti, közép és felsőközép státuszú férfiak és nők kerültek, akik alternatív élelmiszerellátási hálózatok tagjai legfeljebb egy vagy legalább három éve. Célszerű mintaválasztásunk révén az új és régi tagok véleményét egyaránt igyekeztünk megismerni. Az interjúelemzés a deduktív (szakirodalom alapú) és az induktív (adatalapú) megközelítések kombinációjára épült.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Eredményeink szerint az alternatív élelmiszerellátó hálózatokban való fogyasztói részvétel összességében növeli a fogyasztói jóllétet, annak ellenére, hogy egyes tulajdonságai negatív befolyással vannak erre, azaz a hálózatok pozitív hozadékai túlszárnyalják a kedvezőtlen tulajdonságaikat a fogyasztók számára. Különbségek azonosíthatók új és régi fogyasztók, eltérő motivációval rendelkező fogyasztók, valamint a különböző típusú hálózatokban való részvétel szerint.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Következtetéseink támogathatják az alternatív élelmiszerellátási hálózatok termelőit abban, hogy jobban megértsék a fogyasztói igényeket, miközben rámutatnak ennek az üzleti modellnek a fogyasztói viselkedés sajátosságaiból eredő korlátjaira is.

Köszönetnyilvánítás: A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. A szerzők köszönetüket fejezik ki a társadalmi innováció és társadalmi vállalkozás alprojekt teljes kutatócsapatának, akik a kutatás különböző fázisaiban kritikai észrevételeikkel segítették a szerzők munkáját.

Szerző életrajzok

Ágnes Neulinger , Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docens

Fanni Bársony , Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Natasha Gjorevska, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Orsolya Lazányi, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

György Pataki, Environmental Social Science Research Group (ESSRG)

Vezető kutató

Sándor Takács, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi tanár

Anna Török, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2020-08-14

Hogyan kell idézni

Neulinger , Ágnes, Bársony , F., Gjorevska, N., Lazányi, O., Pataki, G., Takács, S. és Török, A. (2020) „Fogyasztói jóllét a hazai alternatív élelmiszerellátási hálózatokban”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 3), o. 55–64. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei