A felelősségteljes innováció iránti fogékonyság fejlesztése a gyakorlatban

Szerzők

  • Miklós Lukovics Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Erik Fisher Arizona State University School for the Future of Innovation in Society
  • Beáta Udvari Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

felelősségteljes innováció, innováció-menedzsment, döntéshozatal, társadalom- és természettudományi integráció

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJAI

A kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) jelentős fejlődést és magasabb jólétet ígér, azonban ehhez etikai dilemmák és előre meg nem jósolható hatások kockázatai is szorosan kapcsolódhatnak. Ezek kiküszöbölése sok esetben csak az innovációs eredmények megjelenése után lehetséges, azonban ekkor a beavatkozás már sok esetben késő és igen költséges. E kihívásra való lehetséges preventív válaszként alakult ki a felelősségteljes innováció, melynek integrálása a napi szintű K+F+I folyamatokba komoly kihívás. A több éves dokumentált eredményekkel bíró, ún. Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás módszere segíthet ebben, hiszen alaplogikája szerint a társadalomtudományi szempontokat integrálja a természettudományi kutatásokba és döntésekbe. A módszertant eddig kizárólag fejlett országok innovációs környezetében alkalmazták, így nem rendelkezünk információval a módszer kevésbé fejlett országok innovációs környezetében történő alkalmazhatóságáról, esetleges korlátairól. A tanulmány célja így annak bemutatása, hogy a felelősségteljes innováció hogyan alkalmazható Magyarországon a gyakorlatban, és mindez milyen kérdéseket vet fel.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatás során a Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás (STIR) módszertanát a Szegedi Tudományegyetem két természettudományi kutatócsoportjában teszteltük: társadalomtudós integrálódott e kutatócsoportok munkájába 12 héten keresztül.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

A kutatás legfőbb újdonsága, hogy ez a STIR az első, nem fejlett országban lefolytatott pilot projektje, és az eredmények szerint mindkét kutatócsoport fogékonysága nőtt a felelősségteljes innováció témaköre felé, valamint egyértelműen kiderült, hogy a módszer alkalmazható a fejlett országokétól eltérő innovációs környezetben is.

GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLAT

A kutatás eredményeképpen megfogalmazható az a gyakorlati javaslat, hogy az eredeti módszert az országok sajátos innovációs jellemzői miatt testre kell szabni, illetve tovább kell fejleszteni, annak érdekében, hogy a felelősségteljes innováció iránt fogékonyabbak legyenek a kutatók.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Lukovics, M., Fisher, E. és Udvari, B. (2019) „A felelősségteljes innováció iránti fogékonyság fejlesztése a gyakorlatban”, Marketing & Menedzsment, 50(2), o. 3–18. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/895 (Elérés: 31 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat