Az idősödő társadalom pénzügyi kontextusa

Szerzők

  • Mónika Kuti Pécsi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.05

Kulcsszavak:

idősödő társadalom, kockázat, megtakarítások, nyugdíjrendszer

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja, hogy az idősödő társadalom hatására megjelenő komplex pénzügyi folyamatokat áttekintse. Az idősödő társadalom jelentős mértékben átformálja a pénzügyek világát, hatással van a kockázati attitűdre, a kockázat-megtérülés viszonyrendszereire, a megtakarítási hajlandóságra, beruházásokra, produktivitásra, fogyasztásra, az eszközárakra, a pénzügyi közvetítőrendszerre, valamint a fiskális egyensúlyra és monetáris politikára egyaránt.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Alkalmazott módszertant tekintve a cikk elsősorban szakirodalom-kutatás, melynek célja, hogy rendszerezze a nemzetközi kutatások fontosabb irányait és kutatási kérdéseit.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A cikk legfontosabb eredménye, hogy rámutat arra, hogy az idősödő társadalom költségvetési egyensúlyproblémákat okoz, a monetáris transzmisszó hatékonyságán módosít, a kockázatmentes befektetések iránti keresletet fokozza, a bankszektorban a bankbetét-állomány növekedéséhez vezet, a nyugdíjbiztosítási rendszert kihívások elé állítja. Az egészségügyi kockázatok miatt az idősek háztartási vagyonportfóliójában az egészségügyi kiadások mint negatív tőke egyre jelentősebb mértékben jelentkeznek, a családon belüli transzferek jelentőségét fokozzák az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező társadalmi rétegekben.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kutatási eredmények alapján megfogalmazható gyarkolati javaslatok közé tartozik, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer számára fontosak olyan metrikák kialakítása, melyek számszerűsítik a fenti generációs kockázatokat.

Köszönetnyilvánítás: Az „EFOP-3.6.1-16-2016-00004. Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” című pályázat támogatásával. (Időskori döntéshozatal projektelem, 11. téma)

Információk a szerzőről

Mónika Kuti, Pécsi Tudományegyetem

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2021-09-15

Hogyan kell idézni

Kuti, M. (2021) „Az idősödő társadalom pénzügyi kontextusa”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 2), o. 63–70. doi: 10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.05.