Az 50+ generáció ICT kapcsolatainak vizsgálata (II. rész)

Szerzők

  • Ildikó Gergátz

Kulcsszavak:

ICT, internet, generációk, 50 felettiek

Absztrakt

Az informatika eszköz ahhoz is, hogy a társadalom idősebb tagjai részesei lehessenek az életnek, közéletnek. Az információs társadalom újrarendezi a társadalmi erőforrásokhoz, az információkhoz való hozzáfé­rést. A tanulmány az 50 felettiek technológiához fűződő viszonyát tárgyalja, külön hangsúlyt kap a kommunikáció és a generációk közti együttműkö­dés kérdésköre. A tanulmány II. részében a 2008-ban megvalósult feltáró jellegű kutatássorozat kvantitatív elemének egyes részeredményeit kiemelve kerül bemutatásra a generá­ciókat eltérően jellemző ICT használat.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Gergátz, I. (2019) „Az 50+ generáció ICT kapcsolatainak vizsgálata (II. rész)”, Marketing & Menedzsment, 43(4), o. 4–11. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/603 (Elérés: 18 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

HR és marketing