Nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság Magyarországon

Szerzők

  • Klaudia Rádóczy Pécsi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.06

Kulcsszavak:

nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság, öngondoskodás, időskor, megtakarítási képesség

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja a nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság vizsgálata az életkor és a megtakarítási hajlandóság függvényében. Jelen tanulmány a nyugdíjrendszer által meghatározott környezeti tényezők rövid bemutatása mellett, a nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóságot és képességet befolyásoló emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmányban a nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság életkor szerinti sajátosságait, valamit a megtakarítási hajlandóság és a megtakarítási képesség kapcsolatát egy logisztikus regressziós modell segítségével vizsgálom meg. A logisztikus regressziós modell eredményváltozója azt vizsgálja, hogy a válaszadó rendelkezett-e nyugdíjcélú megtakarítással az elmúlt 12 hónapban. A megtakarítási képességet a biztonsági tartalék képzés képességén keresztül ragadom meg. Az elemzés a Global Financial Inclusion felmérés (2017) alapján készült.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI, ÚJDONSÁGOK

A kutatás legfontosabb eredménye annak bemutatása, hogy Magyarországon az idősebb kohorszok nagyobb valószínűséggel valósítanak meg nyugdíjcélú megtakarításokat, mint a fiatalabb generációk. A nyugdíjcélú megtakarítások aránya az 56-65 éves korosztályban a legmagasabb. Fontos eredmény továbbá, hogy a biztonsági tartalékokkal rendelkező válaszadók nagyobb valószínűséggel valósítanak meg nyugdíjcélú megtakarításokat is, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyen tartalékokkal. Ezzel igazolható a nyugdíjcélú megtakarítások és a megtakarítási hajlandóság közötti pozitív kapcsolat.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A vizsgálat alapján jól látható, hogy Magyarország esetében a nyugdíjcélú megtakarításokkal rendelkezők aránya alacsony 25,7%, de ez az arány világviszonylatban sem magasabb. Felmerül a kérdés, hogy ez az alacsony arány a nyugdíjrendszerek hibáinak tudható be, vagy az emberi természetből fakadó korlátok következményeit figyelhetjük meg.

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány az „EFOP-3.6.1-16-2016-00004. Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében (Időskori döntéshozatal projektelem, 11. téma)” című pályázat támogatásával készült.

Információk a szerzőről

Klaudia Rádóczy, Pécsi Tudományegyetem

egyetemi tanársegéd

Downloads

Megjelent

2021-09-15

Hogyan kell idézni

Rádóczy, K. (2021) „Nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 2), o. 71–82. doi: 10.15170/MM.2021.55.KSZ.02.06.