Versenyképesség és energiatudatosság a kisvállalatok körében a Dél-Dunántúlon

Szerzők

  • András Rideg Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Szervezési és Vezetési Tanszék

Kulcsszavak:

versenyképesség, KVI, energetikai jellemzők, energiatudatosság

Absztrakt

Szerb és munkatársai (2014) egy, a hazai mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektorban lebonyolított, rétegzetten reprezentatív felmérés adatai alapján kifejlesztették a Kisvállalati Versenyképességi Indexet (KVI), amely a versenyképességet 10 pillér mentén vizsgálja. Jelen tanulmány célja egy, a KVI kialakítását megalapozó felméréssel egyidejűleg, a dél-dunántúli kisvállalatok körében végrehajtott, energetikai jellemzőket vizsgáló, unikális lekérdezés adatainak felhasználásával létrehozott vállalati szintű energiatudatossági mutató módszertanának bemutatása és versenyképességi összefüggéseinek feltérképezése. A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy az energiatudatossági mutató plusz tényezőként jelenik-e meg a verseny- képesség teljesítményének értékelésekor.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Rideg, A. (2019) „Versenyképesség és energiatudatosság a kisvállalatok körében a Dél-Dunántúlon”, Marketing & Menedzsment, 48(Különszám), o. 50–60. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/937 (Elérés: 1 december 2023).

Folyóirat szám

Rovat