A kisvállalatok pénzügyi teljesítménymérésének új módszere

Szerzők

  • András Rideg Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív Menedzsment Intézet

Kulcsszavak:

vállalati pénzügyek, kisvállalati pénzügyi teljesítménymérés, nyilvános pénzügyi-számviteli adatok megbízhatósága, kombinált (rövid és hosszú távú) pénzügyi teljesítmény

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Ez a tanulmány egy olyan új kisvállalati pénzügyi teljesítménymérési módszert javasol, mely az elemzőházi és a tudományos kutatásban lehet releváns, amikor egyrészt külső szereplőként vizsgálódnak és csak nyilvános pénzügyi-számviteli adatokat tartalmazó szekunder információforrásokhoz rendelkeznek hozzáféréssel, másrészt nem csak egy-egy céget, hanem egész adatállomány(oka)t elemeznek.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A cikk a módszer formalizálása érdekében elsőként a pénzügyi teljesítménymérés kisvállalati módszereinek és nehézségeinek szakirodalmát tekinti át. A folytatásban további szakirodalmak, valamint egy n=768 db mintaelemszámú kisvállalati adatállomány elemzésével feltárt primer empirikus tapasztalatok alapján értékeli a nyilvános pénzügyi-számviteli adatok megbízhatóságát, felhasználhatóságát.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A javasolt új módszerben a kombinált pénzügyi teljesítmény (KPT) kompozit indexet a rövid távú (RTPT) és a hosszú távú (HTPT) pénzügyi teljesítmény alindexek alkotják. Az RTPT közvetetten ragadja meg az eszköz- és munkaerő-kihasználás hatékonyságán keresztül a rövid távú osztalékcélt, valamint az elméleti cégérték változásán keresztül a tulajdon értékének növekményét. A HTPT az árbevétel, az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a foglalkoztatottak létszámának növekedésről hordoz információt, a bázisviszonyszámok és a láncviszonyszámok értékeinek egyidejű figyelembevételével.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A módszer világos tulajdonosi érték megközelítés bázisán nyugszik, figyelembe veszi a rendelkezésre álló adatok (mennyisége, minősége) által biztosított lehetőségeket, valamint a szakirodalmi és empirikus tapasztalatokat.

 

A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja finanszírozta, a Pécsi Tudományegyetem 4. tématerületi „A hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosításában” programja keretében (szerződés száma: 20765-3/2018/FEKUTSTRAT).

Információk a szerzőről

András Rideg, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív Menedzsment Intézet

PhD, adjunktus

Downloads

Megjelent

2018-06-01

Hogyan kell idézni

Rideg, A. (2018) „A kisvállalatok pénzügyi teljesítménymérésének új módszere”, Marketing & Menedzsment, 52(2), o. 17–35. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/291 (Elérés: 8 február 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek