A pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág értékesítőinek ágazatok közötti átjárhatóságvizsgálata

Szerzők

  • István Juhász Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.02.07

Kulcsszavak:

pénzügy, értékesítők, személyiség, munkaerő-kiválasztás, alkalmasság-vizsgálat

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány alapvető célja, hogy bebizonyítsa a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban dolgozó értékesítők egy 1000 fős mintáján végzett vizsgálata alapján a bank, a biztosítás, a lakástakarékpénztár és a pénzügyi tanácsadás ágazataiban dolgozó értékesítők személyisége a Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív rövidített verziójának eredményei alapján eltér egymástól (H1 hipotézis).

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A vizsgálat alanyai a jelenleg pénzügyi területen, azon belül is értékesítői munkakörben dolgozó munkavállalók közül azok, akik elsősorban a bankokban, biztosítóknál, lakástakarékpénztárakban, pénzügyi tanácsadóknál tevékenykednek. A vizsgálati alanyok on-line az internet segítségével töltötték ki a kérdőíveket. A mintavétel a nem véletlen mintavételi eljárások közül, a hólabda-mintavételi eljárás révén történt. A begyűjtött adatok elemzése és kiértékelése az SPSS program segítségével zajlott, melynek használata során az adatokon diszkriminanciaelemzés került lefuttatásra.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgált, pénzügyi területen dolgozó üzletkötők mintáján végzett diszkriminanciaelemzés során kapott diszkriminanciafüggvények a véletlennél nagyobb valószínűséggel képesek előre jelezni, hogy az egyes üzletkötők melyik ágazatban dolgoznak. A vizsgálati eredmények tükrében azonban nincs olyan jelentős eltérés a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág egyes ágazataiban foglalkoztatott üzletkötőinek – a Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív rövidített verziójával történt felmérés eredményei alapján feltérképezett – személyisége között, mely megakadályozná, hogy azok más ágazatokban is alkalmazásra kerüljenek.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kutatási eredmények alapján javaslom, hogy a pénzügyi területen tevékenykedő értékesítők kiválasztásában részt vevő HR vezetők, kiválasztási szakemberek, vállalati döntéshozók fontolják meg, hogy a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág egy másik ágazatában már bizonyított üzletkötőt felvegyenek és alkalmazzanak vállalatuknál (amennyiben más kiválasztási kritériumoknak is megfelel), mivel a kérdőívben elért eredmények alapján nincs számottevő különbség az egyes ágazatok üzletkötőinek személyisége között.

Információk a szerzőről

István Juhász, Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

PhD

Downloads

Megjelent

2021-11-05

Hogyan kell idézni

Juhász, I. (2021) „A pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág értékesítőinek ágazatok közötti átjárhatóságvizsgálata”, Marketing & Menedzsment, 55(2), o. 75–86. doi: 10.15170/MM.2021.55.02.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek