Pénzügyi területen dolgozó értékesítők a csapattagtípus kérdőív tükrében

Szerzők

  • István Juhász Eszterházy Károly Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.04.06

Kulcsszavak:

üzletkötők, pénzügy, biztosítás, csapattagtípus kérdőív

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Olyan üzletkötői csapattagtípus felállítása a Belbin-féle csapattagtípus kérdőív segítségével mely megkönnyíti az üzletkötői álláshirdetésekre jelentkezők kiválasztását illetve későbbi motiválását a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ág területén.

MÓDSZERTAN

A vizsgálat alanyai a jelenleg pénzügyi területen, azon belül is értékesítői munkakörben dolgozó munkavállalók. Elsősorban a bankokban, biztosítóknál, lakás-takarékpénztárakban, pénzügyi tanácsadóknál, valamint faktorcégeknél, lízingcégeknél, takarékszövetkezeteknél és tőzsdei vállalatoknál tevékenykedő értékesítők személyisége került górcső alá. A vizsgálati alanyok on-line az internet segítségével töltötték ki a kérdőíveket. A mintavétel a nem véletlen mintavételi eljárások közül, a hólabda-mintavételi eljárás révén történt. A begyűjtött adatok elemzése és kiértékelése az excel program segítségével zajlott. Megállapításra került különböző szempontok alapján, hogy mekkora a minta átlaga, valamint gyakoriságokkal és megoszlási viszonyszámokkal is dolgoztam.

LEGFONTOSAB EREDMÉNYEK

A vizsgált, pénzügyi területen dolgozó üzletkötők közül a Belbin-féle csapattagtípus kérdőívben elért eredmények alapján legtöbben a Vállalatépítő típusba (a teljes minta 26 %) tartoznak. (Magas értéket ért még el a Csapatépítő típus (19 %) és a Forrásfeltáró típus (15 %). A három típusba történő besorolás összesen a minta 60 %-át fedi le.) A kutatásban részt vevő válaszadók a Belbin-féle csapattagtípus kérdőív alapján szintén ennél a három típusnál értek el a legnagyobb, 18 pont feletti értéket. Az átlageredmények tekintetében így a következő három csapattagtípus került a dobogóra: Vállalatépítő (19,60), Csapatépítő (18,78), Forrásfeltáró (18,62).

JAVASLATOK

A pénzügyi területen tevékenykedő értékesítők kiválasztásában és motiválásában alkalmazandó Belbin-féle csapattagtípus kérdőív eredményei esetében elsősorban a következő csapattagtípusokba történő besorolást tekintsék szükséges, de nem elégséges pozitív feltételnek a vállalati döntéshozók: Vállalatépítő, Csapatépítő és Forrásfeltáró!

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány egy – 2019-ben a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolájában védésre került – doktori értekezés részét képezi.

Információk a szerzőről

István Juhász, Eszterházy Károly Egyetem

PhD, adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-21

Hogyan kell idézni

Juhász, I. (2021) „Pénzügyi területen dolgozó értékesítők a csapattagtípus kérdőív tükrében”, Marketing & Menedzsment, 54(4), o. 77–88. doi: 10.15170/MM.2020.54.04.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek