Exporthitel-biztosítás Magyarországon

Szerzők

  • Balázs Botos Magyar Exporthitel Biztosító Rt.

Absztrakt

Az exportorientált gazdaságpolitikák szerte a világon fontos szerepet tulajdonítanak az exportösztönzés közvetlen és közvetett eszközeinek. Az ösztönzési lehetőségek pénzügyi eszközei két alapformában kapcsolódnak az exporthitelezéshez:
     - finanszírozási segítség közvetlen hitelnyújtáson, refinanszírozáson keresztül, ideértve a kamat-szubvenciók különböző formáit;
     - védelem az exportőrnek vagy a z exporthitelt nyújtó intézménynek biztosítás vagy garanciavállalás formájában.
     A különböző eszközök általában párhuzamosan is igénybe vehetők, s nemegyszer feltételezik is egymást (például a hitelnyújtás feltétele a biztosítás megkötése).

Downloads

Megjelent

2019-12-20

Hogyan kell idézni

Botos, B. (2019) „Exporthitel-biztosítás Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 30(4), o. 65–69. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2375 (Elérés: 19 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Biztosítási marketing