Kisebbségi részesedések értékelése nonprofit vállalatoknál

Szerzők

  • András Takács Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet
  • Alexandra Posza Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet
  • Ákos Tóth-Pajor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet

Kulcsszavak:

vállalatértékelés, vagyonérték, hozamérték, kisebbségi diszkont, hiánya miatti diszkont, nonprofit vállalat

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
Egy vállalat értékelésekor a befektetők általában a cég egészére koncentrálnak, oszthatatlan egészként értelmezve azt. A gyakorlatban felmerülő szituációk jelentős részében azonban nem a 100%-os tulajdonrészt, hanem egy konkrét tulajdonos bizonyos tulajdoni hányadát kell értékelni. Amennyiben kisebbségi részesedésről van szó, akkor nem helytálló az a feltételezés, hogy adott részesedés értéke a teljes saját töke értékének megfelelő hányada, hiszen egyrészt a kisebbségi tulajdonos nem tud érdemi hatást gyakorolni a vállalattal kapcsolatos döntésekre, másrészt ebből és egyéb tényezőkből eredően a kisebbségi részesedések piacképessége gyengébb a többségi tulajdonhoz képest. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha nonprofit vállalat részesedéséről van szó, hiszen esetükben a leginkább elfogadott hozamalapú értékelési eljárások nem alkalmazhatók. A tanulmány ismerteti a felvázolt problémák kezelésére alkalmas, a vállalatértékelésben használt különböző diszkontok jelentőségét és alkalmazásának módját, kiemelt figyelemmel a nonprofit vállalatok esetére.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az irodalomkutatást követően a tanulmányban egy esettanulmányt mutatnak be a szerzők, amely egy valós értékelési helyzeten alapul, a vállalat adatainak közléséhez azonban a tulajdonos nem járult hozzá, így a cégnevet és az adatokat a szerzők megváltoztatták. Az eseten keresztül számszerűen láthatóvá válik a kisebbségi diszkont és az értékesíthetőség hiánya miatti diszkont értékre gyakorolt hatása.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYE

A kidolgozott esettanulmány egyrészt megerősíti azt a már ismert tényt, hogy nonprofit vállalatok esetében a vagyonalapú értékelési eljárások kerülnek előtérbe, másrészt a számszerű eredmények láttatják, hogy egy kisebbségi részesedés piaci értékeként a rá jutó arányos sajáttőke-értéknél jelentősen alacsonyabb (esetenként annak alig több mint felét kitevő) érték állapítható meg.

ÚJDONSÁGOK, GYAKORLATI JAVASLATOK

A tanulmány egyes elemei (értékelési módszerek, a módszer kiválasztásának szempontjai, diszkontok) a nemzetközi és hazai szakirodalomban már megtalálhatók, e tanulmány hozzáadott értéke ezek esettanulmányon keresztül történő szemléltetése, magyarázata.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Takács, A., Posza, A. és Tóth-Pajor, Ákos (2019) „Kisebbségi részesedések értékelése nonprofit vállalatoknál”, Marketing & Menedzsment, 50(2), o. 45–53. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/898 (Elérés: 27 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei