Intertemporális tőkeallokációs döntések tartósan alacsony kamatkörnyezetben

Szerzők

  • Zoltán Schepp Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Jószef Ulbert Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Ákos Tóth-Pajor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.02.02

Kulcsszavak:

intertemporális tőkeallokáció, intertemporális preferenciák, alacsony kamatkörnyezet, hiperbolikus diszkontálás, befektetői rövid távú érdekek

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmányban a tartósan alacsony nemzetközi és hazai kamatkörnyezet befektetési és beruházási döntésekre gyakorolt hatásával foglalkoztunk. Arra a kutatási kérdésre kerestük a választ, hogy milyen döntési szabállyal ragadhatjuk meg a döntéshozók intertemporális preferenciáit az alacsony kamatkörnyezetben, ha a tradicionális jelenérték szabály összefüggései nem érvényesülnek.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatási kérdés megválaszolása során áttekintettük a releváns szakirodalmat, majd numerikus példák segítségével mutattuk meg a döntéshozók racionálisan elvárható reakcióit, valamint szembeállítottuk a tradicionális jelenérték szabályt alkalmazó döntéshozók és a rövid távú érdekeket előtérbe helyező döntéshozók intertemporális választásait. A döntéshozók szemszögéből, elsősorban módszertani szempontól vizsgálódtunk, és a döntések intertemporális jellegére fókuszáltunk feltételezve, hogy a döntéshozók reakcióit a jelenérték szabály motiválja. A kutatás középpontjában a válságot követő évtized áll, amely egy jól elkülöníthető időszaknak tekinthető az alacsony kamatkörnyezetben bekövetkezett változások bemutatásához.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

A tradicionális jelenérték szabályt alkalmazva megmutattuk, hogy a diszkontráta csökkenése kiszélesíti a befektetési időhorizontot, valamint a jelenérték növekvő volatilitása spekulációnak, hozamvadászatnak ad teret. A tanulmány legfontosabb eredménye annak bemutatása, hogy azokban az esetekben, amikor az intertemporális döntések vonatkozásában nem érvényesül a tradicionális jelenérték szabály, a döntések modellezésére kvázi-hiperbolikus diszkontfüggvényeket alkalmazhatunk, amelyek magyarázatul szolgálnak a beruházások visszaesésére, valamint a tőketranszferek előtérbe kerülésére. A rövid távú érdekeket előtérbe helyező döntéshozók esetében az intertemporális preferenciákat leíró diszkonttöbblet a tradicionális jelenérték szabály által meghatározott értéknél alacsonyabb értéket eredményez, ami értékes befektetési és beruházási lehetőség elutasításához vezethet, ezzel értéket rombol.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kutatási kérdésünkre válaszként levonhatjuk a következtetést, hogy a hiperbolikus diszkontálás és a kvázi-hiperbolikus diszkontfüggvények alkalmazása az intertemporális tőkeallokációs döntések alternatív döntési keretrendszereként jelennek meg a tradicionális jelenérték szabállyal szemben a monetáris intézkedések hatására kialakult alacsony kamatkörnyezetben.

Köszönetnyilvánítás: A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja finanszírozta, a Pécsi Tudományegyetem 4. tématerületi „A hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosításában” programja keretében (szerződés száma: 20765-3/2018/FEKUTSTRAT).

Szerző életrajzok

Zoltán Schepp, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi tanár, dékán

Jószef Ulbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi docens, intézetigazgató

Ákos Tóth-Pajor, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

tanársegéd

Downloads

Megjelent

2019-09-01

Hogyan kell idézni

Schepp, Z., Ulbert, J. és Tóth-Pajor, Ákos (2019) „Intertemporális tőkeallokációs döntések tartósan alacsony kamatkörnyezetben”, Marketing & Menedzsment, 53(2), o. 17–30. doi: 10.15170/MM.2019.53.02.02.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek