Az ügyfélértékelési modellek szájreklámmal történő bővítésének irányai, eredményei

Szerzők

  • Ákos András Nagy Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Ildikó Kemény Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
  • Krisztián Szűcs Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Judit Simon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Kulcsszavak:

ügyfélérték, szegmentáció, szájreklám, véleményvezér magtartás, RFM

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
Kutatásunkban azt a célt tűztük ki, hogy bemutassuk, milyen irányok találhatóak a szakirodalomban a szájreklám ügyfélértékelési módszerekbe történő integrálására, illetve egy saját megközelítéssel álltunk elő egy korábban már kidolgozott modell kapcsolatrendszerén keresztül tesztelve az RFM komponensek és érték moderáló hatását.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
A modell alapvető összefüggéseinek tesztelésére a strukturális egyenletek módszerét választottuk. Majd e kapcsolatrendszerre gyakorolt moderáló hatás tesztelése érdekében előállítottuk az R F M értékeket és az összesített RFM értéket. Az invarianciaelemzés elvégzését követően pedig több Multi-Group elemzésre került sor alacsony és magas értékkel rendelkező csoportok összehasonlítása érdekében.

KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYE, ÚJDONSÁGOK
A kapcsolatrendszerben alacsony és magas értékekkel rendelkezőkre bontva a válaszadókat, feltárhatóak különbségek, mind az egyedi komponensek (R - utolsó vásárlás óta eltelt idő, F - vásárlási gyakoriság, M - vásárlás összege), mind az összesített RFM érték esetében. E különbségek okainak felderítése azonban további kutatásokat igényel.

GYAKORLATI/GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK
A feltárt összefüggések alapján a hazai online vásárlókra vonatkozóan ad iránymutatást a tanulmány, elsősorban akkor, ha RFM dimenziók alapján értékeli egy adott online bolt ügyfeleit. A legfontosabb összefüggés talán, hogy az RFM érték alacsony és magas szintje befolyással bír az észlelt minőség és elégedettség közötti pozitív kapcsolatra, szorosabb a kevésbé gyakori, magasabb vásárlási összeggel rendelkezők illetve az összességében alacsonyabb RFM értékkel jellemezhetők esetében.

Downloads

Megjelent

2017-08-01

Hogyan kell idézni

Nagy, Ákos A., Kemény, I., Szűcs, K. és Simon, J. (2017) „Az ügyfélértékelési modellek szájreklámmal történő bővítésének irányai, eredményei”, Marketing & Menedzsment, 51(EMOK klsz), o. 14–27. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/790 (Elérés: 1 április 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>