A családi életciklus befolyása az egészségtudatosságra

Szerzők

  • Ágnes Neulinger Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
  • Judit Simon Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Kulcsszavak:

család, háztartás, fogyasztói magatartás, családi életciklus

Absztrakt

Egy család, háztartás az élet-története során folyamatos fejlődésen megy át, tipikusan az egyedülálló fiatal felnőtt állapottól jut el a házastárssal vagy élettárssal való együttélésen, majd a gyermekvállaláson át az idős egyedülálló szakaszig. A családi életciklus befolyással lehet az étkezési szokásokra, az egészségtudatosságra is.
Jelen kutatás központi témája az egészségtudatosság és benne az egészséges étkezés kérdéskörének vizsgálata, annak fontossága és választása szerint. A családi életciklus hipotézisünk szerint jelentős befolyást gyakorol az egészséghez való viszonyulás kialakulására, így kutatásunkban a családi életszakaszok segítségével kíséreltük meg alaposabban megérteni a lakosság hozzáállását az egészséges életmódhoz. A kutatás célul tűzte ki annak a megértését, hogy a magyar lakosságon belül mely csoportok a legnyitottabbak a témára, és hol tapasztalható a legnagyobb ellenállás.
A K+F kutatást támogatta az Unilever Magyarország.

Downloads

Megjelent

2019-10-10

Hogyan kell idézni

Neulinger, Ágnes és Simon, J. (2019) „A családi életciklus befolyása az egészségtudatosságra”, Marketing & Menedzsment, 44(2), o. 13–22. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/451 (Elérés: 21 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingkutatás

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>