Mit nyújtson a jövő töltőállomása? Feltáró kutatás eredményei a hazai töltőállomások fogyasztói igényei kapcsán

Szerzők

  • Norbert Katona Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Péter Farkas Budapesti Metropolitan Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.56.01.06

Kulcsszavak:

üzemanyag-kereskedelem, töltőállomások, fogyasztói magatartás, üzletválasztási dimenziók, fogyasztói generációk

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Megváltozott a technológia, a szabályozási és a fogyasztási környezet, így napjainkban a töltőállomások eredeti funkcióikban hanyatlóban vannak. E kihívás megválaszolásához a fogyasztói magatartás változásának megértése is nélkülözhetetlen, ezért tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogyan változtak a vásárlói igények, milyen szolgáltatásokat várnak el a fogyasztók a jövőben, valamint összességében milyen szempontok szerint kell kialakítani a jövő töltőállomásait.           

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Vizsgálatunkat három pillérre épített hibrid kutatássorozatként terveztük meg, amely fogyasztói magatartásra és üzletválasztásra vonatkozó szakirodalmi feldolgozásból, feltáró célú fókuszcsoportos kutatásából, valamint az előző elemekre épülő online megkérdezésből állt. Jelen tanulmányunkban a megalapozó szekunder kutatás és a két budapesti fókuszcsoport által felszínre hozott, generáció-specifikus fogyasztói ismeretek, tapasztalatok, élmények, illetve igények összefoglalását osztjuk meg. A senior fogyasztói csoport 35-50 év közötti, míg a junior csoport 20-33 év közötti gépjárművezetőkből állt. Az egyes fókuszcsoportok a gyakori töltőállomás-látogatás, a fővárosban, illetve az agglomerációban történő személygépkocsi használat, valamint a korosztály mentén alkottak homogén egységeket.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A fókuszcsoportos kutatás számos ismert fogyasztói magatartásjellemzőt, illetve üzletválasztási dimenziót erősített meg, így kutatásunk a töltőállomások látogatói között generációfüggetlen módon is azonosította a fokozott árérzékenység, az idő, a kényelem, illetve a személyes rugalmasság jelentőségét, amely akár még a fenntarthatósági szempontokat is felülírja. Egyedi eredménynek számít, hogy addig amíg a senior csoport tagjai is egyre nyitottabbak a kényelmet szolgáló digitális megoldások irányába, addig a junior csoport e vonatkozásban nem pusztán tudatos, hanem kissé bizalmatlan is.  

GYAKORLATI JAVASLATOK

Javaslataink a feltárt fogyasztói mintákra reflektálva, egyre szélesedő szolgáltatástartalmat vízionál a jövő töltőállomásain, amelyek ugyan megtartják a benzinkutak ma ismert tipológiáját, eközben azonban képesek lesznek elektromos autók feltöltésére akár 30 percen belül is. Ezen felül alapvető követelmény lesz a kor trendjeinek számító szolgáltatások biztosítása a jövő töltőállomásain, mely szolgáltatások az úton lévő fogyasztók kényelmét szolgálják; ebből a körből külön kiemelendő a kávé biztosítása – amelyet mindkét fókuszcsoport egységesen elvár.

Szerző életrajzok

Norbert Katona , Budapesti Metropolitan Egyetem

egyetemi docens

Péter Farkas, Budapesti Metropolitan Egyetem

egyetemi hallgató

Hivatkozások

Aziz, W. A. (2020), “Exploring Consumer Perception of Oil and Gas Retail Business to Ensure Service Sustainable Development”, In 2020 Second International Sustainability and Resilience Conference: Technology and Innovation in Building Designs, 51154, 1-6, DOI: 10.1109/IEEECONF51154.2020.9319942

Biró Z. (2020), „A MOL 2030-as stratégiájának pénzügyi megvalósíthatósága és hatása a tulajdonosi értékre”, Marketing & Menedzsment, 54 (4), 5-21. https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.04.01

Csizmadia Sz. - Szabó R. (2018), „Javaslatok az idősmarketingben alkalmazandó eszköztárra”, Tér Gazdaság Ember, 2018/2, 6, 201-221.

Ercsey I. (2021), „Internethasználat és szubjektív életminőség vizsgálata az idős generációban”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 1.), 7-17. https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.01

Farkas P., Katona N. (2021), „A szolgáltatás a jövő üzemanyaga. Fókuszban a töltőállomások jövője”, Trademagazin. 2021. szeptember.

Ghauri, P. N., Grønhaug, K., & Ádám, N. (2016). Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9789630589789

Hegedűs R., Csóka, L., Galambosné, Tiszberger M., Nagy, Á., Törőcsik, M., (2020.), „Az idősödő fogyasztók költési habitusát megváltoztató tényezők”, XVI. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencia, 85.

Hofmeister T. Á. (2017), A fogyasztói magatartás alapjai. Akadémiai Kiadó. Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630598897

Kenesei, Z., Kolos, K. (2018), „Szolgáltatásmarketing: múlt vagy jövő?” Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 49 (1), 2-12., https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.01.01

Király É. (2017). Hogyan tovább hazai kereskedelem? letöltve: Kiraly_Kautz_2017.pdf (sze.hu), utolsó letöltés dátuma: 2021.12.03.

Kontor, E., Kiss, M., Fehér, A. (2020), „Az in-store marketing innovációinak szerepe a vásárlói élmény megteremtésében és kapcsolódása a digitális térhez”, Marketing & Menedzsment, 2020. https://doi.org/10.15170/mm.2020.54.ksz.ii.03

Kovács Cs. J., Síkos T., T. (2018), „Az ezüstgeneráció mint potenciális vásárlóerő a budapesti bevásárlóközpontokban”, Területi Statisztika, 58 (4). pp. 399-416. DOI: 10.15196/TS580404

Németh P. (2018), „A férfi generációk vásárlási helyszíneinek többszempontú vizsgálata–1516 főt érintő országos megkérdezés alapján”, Taylor, 10 (3), 53-63.

Németh P. (2019), „Fővárosi vs. vidéki vásárlók–vásárlási-és üzletválasztási szokások generációs és nemek alapján történő vizsgálata a fővárosban és vidéken”, Taylor, 11 (3), 114-123.

Neulinger Á. (2016), Több-módszertanú és vegyes módszertanú kutatások. Vezetéstudomány, 47 (Marketingtudományi Különszám),63-66. https://doi.org/10.14267/veztud.2016.04.11

Nolcheska, V. (2017), “The influence of social networks on consumer behavior. Balkan and Near Eastern”, Journal of Social Sciences, 3 (4), 95-112.

Pirani, S. (2018), “Burning up: A global history of fossil fuel consumption”, Journal of Contemporary History, 55 (4), 930-932. https://doi.org/10.1177/0022009420939472n

Rétfalvi P., Bednárik É., Tömő Zs. (2019), „Szenior vásárlási szokások a bútorpiacon”, GRADUS, 6 (3). 120-131. ISSN 2064-8014

Robinson, J. (2019), Focus groups. SAGE. https://doi.org/10.4337/9781849807296.00037

Rubeis, M., Groves, S., Portera, T., Bonaccorsi, G. (2019), “Is There a Future for Service Stations?” BCG, https://www.bcg.com/publications/2019/service-stations-future, utolsó letöltés dátuma: 2019.07.12.

Soós G. (2020), „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 54 (3), 15-27. https://doi.org/10.15170/mm.2020.54.03.02

Szakály, Z., Popovics, P., Szakály, M., & Kontor, E. (2020), „A vásárlói magatartás elemzése az élelmiszer-és üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján”, Marketing & Menedzsment, 54 (Különszám 2), 7-17. https://doi.org/10.15170/mm.2020.54.ksz.ii.01

Törőcsik M. (2017), A fogyasztói magatartás. Akadémiai Kiadó. Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630597371

Törőcsik, M. (2016), „A fogyasztói magatartás új tendenciái”, Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 47 (4), 19-25. https://doi.org/10.14267/veztud.2016.04.04

Törőcsik, M., Szűcs, K., Nagy, Á., & Lázár, E. (2019), „Életstíluscsoportok Magyarországon a digitalizáció korában: Életstílus-kutatások és a marketing”, Replika, (111), 63-86. http://doi.org/10.32564/111.5

Wright, L. T., Merlin Stone, R. R., & Aravopoulou, E. (2021), Combining big date and marketing research to create customer insight. The Routledge Companion to Marketing Research. https://doi.org/10.4324/9781315544892-3

archdaily.com (2019). What is the Future of the Gas Station? https://www.archdaily.com/926414/what-is-the-future-of-the-gas-station, utolsó letöltés: 2019.10.14.

e-mob.hu (2019). Mit jelent, hogy villámtöltő, gyorstöltő és lassú töltő? https://e-mob.hu/2019/07/09/mit-jelent-hogy-villamtolto-gyorstolto-es-lassu-tolto/, utolsó letöltés: 2019.07.09.

hvg.hu (2021). https://hvg.hu/cegauto/20200501_Elkezdtek_bezarni_a_magyarorszagi_benzinkutak

Könyvtári Figyelő (2013. 12 29). Digital signage megoldások. In ki2.oszk.hu. http://ki2.oszk.hu/kf/2013/12/digital-signage-megoldasok/

ksh.hu (2020). Közúti gépjármű-állomány. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ode006c.html, utolsó letöltés: 2020,12.01.

ksh.hu (2021). https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2020.pdf

MÁSZ (2021). MÁSZ Hivatalos oldal: Hazai töltőállomások száma. Töltőállomások – Magyar Ásványolaj Szövetség (petroleum.hu), utolsó letöltés: 2021.07.05.

tudastar.money.hu (2020). Mi az a PayPass és hogyan működik? https://tudastar.money.hu/mi-az-a-paypass-es-hogyan-mukodik/, utolsó letöltés: 2020.01.07.

villanyautosok.hu (2021). https://villanyautosok.hu/2021/12/10/sorra-huzzak-be-az-ujabb-rekordokat-az-elektromos-autok-magyarorszagon/

Downloads

Megjelent

2022-06-21 — Frissítve ekkor: 2023-02-12

Verziók

Hogyan kell idézni

Katona , N. és Farkas, P. (2023) „Mit nyújtson a jövő töltőállomása? Feltáró kutatás eredményei a hazai töltőállomások fogyasztói igényei kapcsán”, Marketing & Menedzsment, 56(1), o. 69–80. doi: 10.15170/MM.2021.56.01.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek