Az országimázs mérhetősége elméletben és gyakorlatban

Szerzők

  • Barbara Jenes Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
  • Erzsébet Malota Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
  • Judit Simon

Absztrakt

Az országimázs egyike a napjaink egyre nagyobb jelentőséggel bíró és egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő marketing fogalmainak. A legfrissebb publikációk egy új megközelítés szerint, az országimázs mint márkaérték, valamint az országmárkázás (country branding) témakörében születnek. Az országnévnek mint márkanévnek az értékelése (s ennek tudományos megalapozottsága) azonban szakmai körökben polémia tárgyát képezi, s számos, jelenleg is folyó kutatás alapját adja. Az országimázs mérésére kifejlesztett multidimenzionális skálák használatának számos korlátja van, hasonlóan a márkaérték mérésekor alkalmazott módszertanhoz. A szerzők jelen tanulmányukban az országimázs- mérési skálák alkalmazásának lehetőségeit, valamint egy, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói körében lefolytatott kutatás és skálatesztelési vizsgálat eredményeit ismertetik.

Downloads

Megjelent

2019-10-13

Hogyan kell idézni

Jenes, B., Malota, E. és Simon, J. (2019) „Az országimázs mérhetősége elméletben és gyakorlatban”, Marketing & Menedzsment, 42(5-6), o. 137–149. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/503 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

2008-2009 fordulója

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>