Generációk fogyasztási sajátosságainak bemutatása a családi életciklusok tükrében

Szerzők

  • Ágnes Neulinger Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet
  • Márta Radó MTA TK „Lendület” RECENS; Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpont

Kulcsszavak:

generáció, családi életciklus, fogyasztás, primer kutatás, matching

Absztrakt

TANULMÁNY CÉLJAI
A generációk fogyasztásának elemzése gyakran nem veszi figyelembe azt, hogy adott generáció tagjai melyik életciklus szakaszukban vannak. Jelen elemzés a családi életciklus szakaszok hatásának fontosságát mutatja be a fogyasztásra.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
Az elemzés kvázi kísérleti módszer (párosítás) segítségével közelíti az ok és okozati összefüggés bemutatását a kiadások alakulása és a családi életciklusok között.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
Az eredményekből kiderül, hogy mely termékkategóriák átlag alatti vagy feletti fogyasztását okozza az életciklus függetlenül attól, hogy fiatal, középkorú vagy idős generációk háztartásainak kiadásait elemezzük.

GYAKORLATI JAVASLATOK
Az eredmények alapján érdemes a generációk életkor-alapú meghatározását az együtt vagy egyedül élés és a gyermekek háztartásban való jelenlétével kiegészíteni, mert ez erősen befolyásolja a kiadási szerkezetet.

Downloads

Megjelent

2017-09-01

Hogyan kell idézni

Neulinger, Ágnes és Radó, M. (2017) „Generációk fogyasztási sajátosságainak bemutatása a családi életciklusok tükrében”, Marketing & Menedzsment, 51(3), o. 10–17. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/798 (Elérés: 20 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei