Élelmiszervásárlási szokások a pandémia idején a Nyugat-Dunántúli régióban

Szerzők

  • Veronika Keller Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula gazdálkodástudományi Kar
  • Péter Huszka Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula gazdálkodástudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.04.07

Kulcsszavak:

élelmiszervásárlás, járványhelyzet, Covid-19, fogyasztásváltozás, árváltozás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja a 2020-as pandémiás helyzet miatt kialakult megváltozott és a járvány 2. hulláma alatti (2020 őszén) fogyasztói-vásárlói szokások feltérképezése volt szekunder és kvalitatív, illetve kvantitatív primer kutatási eredmények alapján.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatás első lépéseként 2020 szeptemberében online mini fókuszcsoportos interjúkat készítettünk a családi életciklus különböző szakaszaiban lévő nőkkel. A felmérés második lépéseként 2020 októberében online önkitöltős kérdőív keretében vizsgáltuk a válaszadók élelmiszervásárlási szokásainak változását. A kutatás során a látogatott üzlettípusokat, az online élelmiszervásárlási hajlandóságot és az élelmiszerárak növekedését vizsgáltuk kereszttábla-, illetve varianciaelemzéssel két vásárlói csoportban - a vírus miatt kevesebbszer vásárlók és azok között, akiknek nem változott az élelmiszervásárlási szokása.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A kvalitatív kutatás rávilágított, hogy mindhárom vizsgált csoport – fiatalok, középkorúak, idősek – megijedt a vírustól, és változott az élelmiszervásárlási szokásuk, hiszen a járványügyi helyzet előtt gyakrabban jártak vásárolni. A kvantitatív kutatás igazolta, hogy a különböző üzletek ugyanolyan gyakorisággal látogatottak azok között, akiknek megváltozott az élelmiszervásárlási szokása, és akiknek nem. A vírustól félők és emiatt kevesebbszer vásárlók fogékonyabbak az online vásárlás kipróbálására. Összességében a válaszadók úgy gondolják, hogy jelentősen drágultak az élelmiszerek, különösen a kevesebbszer vásárlók.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az online kiskereskedelem térhódítása mellett a fogyasztók óvatosabbak, tudatosabbak lettek, amit a pandémiás helyzet tovább fokoz. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az online élelmiszervásárlás nem válik általánosan elterjedté, a magyar lakosság továbbra is ragaszkodik a fizikai üzletekhez és vásárláshoz.

Szerző életrajzok

Veronika Keller, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula gazdálkodástudományi Kar

egyetemi docens

Péter Huszka , Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula gazdálkodástudományi Kar

egyetemi docens

Hivatkozások

Alaimo, L. S., Fiore, M., Galati, A. (2020), ”How the Covid-19 Pandemic Is Changing Online Food Shopping Human Behaviour in Italy”, Sustainability 12 22 9594, 1-18. DOI:10.3390/su12229594

Boros, l.− Kovalcsik, t. (2021), „A covid-19-járvány hatása a budapesti Airbnb-piacra”, Területi Statisztika, 61(3), 380–402. DOI: 10.15196/ts610306

Chang, H.-H. – Meyerhoefer, C. M. (2020), ”COVID‐19 and the Demand for Online Food Shopping Services: Empirical Evidence from Taiwan”, American Journal of Agricultural Economics, 0(0), 1-18. DOI:10.1111/ajae.12170

Czirfusz, M. (2021), „A covid-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon”, Területi Statisztika, 61(3), 320–336. DOI:10.15196/ts610303

Gao X, Shi X, Guo H, Liu Y (2020), ”To buy or not buy food online: The impact of the COVID-19 epidemic on the adoption of e-commerce in China”, PLoS ONE 15 8 e0237900, 1-14. DOI:10.1371/journal.pone.0237900

Hao, N., Wang, H.H. and Zhou, Q. (2020), ”The impact of online grocery shopping on stockpile behavior in Covid-19”, China Agricultural Economic Review, 12(3), 459-470. DOI:10.1108/CAER-04-2020-0064

Hassen, B., T., Hamid, El B., Allahyari, M. S. (2020), ”Impact of COVID-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar”, Sustainability 12 (17: 6973, 1-18. DOI:10.3390/su12176973

Huszka P., Huszka P. B., Lőre V. (2020), „A koronavírus-járvány és felvásárlási láz néhány összefüggésének vizsgálata Győrben”, Táplálkozásmarketing, 7 (1), 89-101.

Jakopánecz, E. (2020), #maradjotthon: Koronás élet – A megváltozott élet a COVID-19 járvány ideje alatt. Nagyszámú mélyinterjús kutatás eredményei, in: Ercsey, I. (szerk.), Marketing a digitalizáció korában, Széchenyi István Egyetem: Győr, 317-327

Józsa L. (2000), Marketing, Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó

Kasza Gy., Dorkó A., Pósa E., Szakos D. (2020), Élelmiszerbiztonság és tartalékolás a háztartásokban. V. NÉBIH Kerekasztal. 2020. július 11.

Laguna, L., Fiszman, S., Puerta, P., Chaya, C., Tárrega, A. (2020), The impact of COVID-19 lockdown on food priorities. Results from a preliminary study using social media and an online survey with Spanish consumers, Food Quality and Preference, 86(12) 104028, 1-9. DOI: 10.1016/j.foodqual.2020.104028

Lehota, J. (2001), Élelmiszer-gazdasági marketing, Budapest: Műszaki Kiadó

Mehrolia, S., Alagarsamy, S., Solaikutty, V. M. (2020), ”Customers response to online food delivery services during COVID‐19 outbreak using binary logistic regression”, International Journal of Consumer Studies, 0(0),1–13. DOI: 10.1111/ijcs.12630

Németh, P., Lázár, E., Szűcs, K., Törőcsik, M. (2020), Vásárlási szokások változása a koronavírus okozta járványhelyzet hatására - az online vásárlási magatartás vizsgálata, in: Ercsey, I. (szerk.), Marketing a digitalizáció korában, Széchenyi István Egyetem: Győr. 305-315.

Sikos, T. T., Papp, V., Kovács A (2021), „A hazai vásárlói magatartás változása a Covid-19-járvány első hullámában”, Területi Statisztika, 61(2), 135–152. DOI: 10.15196/TS610201

Soós, G. (2020a), „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 54(3), 15–27. DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.02.

Soós, G. (2020b), „A COVID-19 pandémia hatása a fogyasztói magatartásra a járvány kezdeti szakaszában, különös tekintettel a home office-ban dolgozókra”, in: Ercsey, I. (szerk.), Marketing a digitalizáció korában, Széchenyi István Egyetem, Győr, 283-294

Szakály, Z. (2011), Táplálkozásmarketing, Budapest: Mezőgazda Kiadó

Törőcsik, M. (2007), Vásárlói magatartás, Budapest: Akadémia Kiadó

Uzzoli A, Kovács S. Zs. (2021), Helyek, terek, emberek – a COVID-19-válság társadalmi és területi kihívásai – Vendégszerkesztői előszó, Területi Statisztika, 61(3), 259–262. DOI: 10.15196/TS610307

Online források:

GKI Digital (2020), A koronavírus nyertese?! – lendületben az e-kereskedelem - GKI Digital, https://gkidigital.hu/2020/05/07/koronavirus/ (Utolsó letöltés: 2020.08.25.)

Google Trends (2020), ’Online vásárlás’ kulcsszóra törtnő keresések aránya az elmúlt 12 hónapban. https://trends.google.com/trends/explore?geo=HU&q=%2Fg%2F12233d63 (Utolsó letöltés: 2021.01.12.)

https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2020/2020_a_gyorsan_valtozo_fogyasztoi_szokasok_eve.html (Utolsó letöltés: 2020.09.04.)

Ipsos (2020), Nem aggódunk a vírus második hulláma miatt, https://www.ipsos.com/hu-hu/nem-aggodunk-virus-masodik-hullama-miatt (Utolsó letöltés: 2020.12.12.)

Koronavírus: https://koronavirus.gov.hu/ https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kihirdette-legujabb-vedelmi-intezkedeseket (Utolsó letöltés: 2021.05.28.)

KSH (2020a), https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kiskereskedelmi-forgalom/index.html#tovbbiadatokinformcik (Utolsó letöltés: 2020.09.13.)

KSH (2020b), https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mone/20201/index.html#jelentsendrgultagymlcssavgserts (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Moneta, J., Sinclair, L. (2020), ”COVID-19 has accelerated digital adoption — the time to transform is now”, https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/insights-trends/thought-leadership/covid-accelerated-digital-adoption/ (Utolsó letöltés: 2020.07.26.)

NAK (2020), https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/102582-a-koronavirus-atalakitotta-a-vasarlasi-szokasokat-is (Utolsó letöltés: 2021.06.11.)

Tesco (2020), TescoCOVID-19 Updates https://www.tesco.com/help/covid-19/?icid=dchp_c1_nhshour_wk4 in www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7292029/ (Utolsó letöltés: 2020.12.05.)

Downloads

Megjelent

2022-02-25

Hogyan kell idézni

Keller, V. és Huszka , P. (2022) „Élelmiszervásárlási szokások a pandémia idején a Nyugat-Dunántúli régióban”, Marketing & Menedzsment, 55(4), o. 71–82. doi: 10.15170/MM.2021.55.04.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei