A belföldi turizmus támogatását célzó koncepciótérkép a járványhelyzet idején

Szerzők

  • Ilona Molnár-Csomós Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.02.06

Kulcsszavak:

turizmusbiztonság, konceptuális platform, belföldi turizmus

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány azzal a céllal készült, hogy egy új online platform megalkotásával – mely a helyi sajátosságokra és a kutatómunka során feltárt információkra épül – segítségül szolgáljon a jelenlegi és jövőbeni pandémiás hatások mérséklésében, kiváltképp a belföldi turizmus tekintetében. Ennek a sokszereplős platformnak a kidolgozására a Business Model Canvas lett segítségül hívva, melynek helyességét a szekunder kutatómunkán túl, az országimázs-építéssel kapcsolatos kvalitatív, valamint az egyénileg szervezett utazások alapjául szolgáló preferenciák feltárása révén rendelkezésre álló kvantitatív kutatási eredmények is alátámasztották.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kvalitatív kutatómunka vázát a tizenegy szakértői mélyinterjú kiértékelése adta, a kvantitatív kutatás megvalósulását pedig a magyar és a külföldi válaszadók bevonása által létrejött (946 kitöltés, 871 érvényes válasz) kérdőíves felmérés biztosította. Míg a mélyinterjúk a pandémiát megelőző időszakban – 2017 tavaszán – kerültek lebonyolításra, addig a 18 nemzetiség válaszait felölelő angol és magyar nyelvű kérdőíves megkérdezés a 2020-as őszi kijárási korlátozások bevezetésének heteiben vette kezdetét. A kutatás kvalitatív aspektusa a hatékony országimázs-építés mikéntjeinek feltárására tett kísérletet mindamellett, hogy kvantitatív megközelítésből az egyénileg szervezett utazások mozgatórugóját jelentő fogyasztói szokások, valamint az adott utazás megszervezéséhez kapcsolódó informálódás pandémia idején alkalmazott módjait is vizsgálat alá vonta.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az aktuális országkép feltérképezése során két jelentősen eltérő véleménnyel rendelkező tábor képe körvonalazódott ki. Az egyénileg szervezett utazások fogyasztói szokásokra visszavezethető preferenciái alapján pedig megállapítható, hogy kimagaslóan nagy arányban a „helyszín” a meghatározó, és a válaszadók 64%-a ezt a tényezőt sorolta a preferencia-sorrend 1. helyére. Az informálódást elősegítő digitális platformok típusának megnevezésén túl az is láthatóvá vált, hogy hol azonosíthatók a fogyasztói szokásokhoz kapcsolódó tényezők besorolásakor tetten érhető legnagyobb mértékű egyetértések.

JAVASLATOK

A hazai turizmus stabilizálásért tett erőfeszítések folyamatos támogatása kiemelkedő jelentőséggel bír. A folyamatos támogatás meglétét pedig egy olyan konceptuális platform megalkotása is segíthetné, amely a kutatómunka során feltárt adatokon alapul, és az eltérő vélemények közösnevezőre hozásán túl a tanulmány célkitűzését hivatott beteljesíteni.

Köszönetnyilvánítás: Kutatásvezetőként ezúton  is szeretnék köszönetet mondani a kutatócsoport  tagjainak, név szerint Gáspár Hannának, Győri Virág Antóniának, Kovács Annának, Murinová Barbarának, Sirák Blankának és Takács Gergely Péternek a lelkiismeretes hozzáállásért, valamint a kvantitatív háttérmunkában, kiváltképp a kétnyelvű kérdőívszerkesztésben, terjesztésben és feldolgozásban való proaktív részvételért.

Információk a szerzőről

Ilona Molnár-Csomós , Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2021-11-05

Hogyan kell idézni

Molnár-Csomós , I. (2021) „A belföldi turizmus támogatását célzó koncepciótérkép a járványhelyzet idején”, Marketing & Menedzsment, 55(2), o. 61–73. doi: 10.15170/MM.2021.55.02.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek