Vizsgálat női menedzserek innovációt generáló tevékenységéről

Szerzők

  • Márta Konczosné Szombathelyi Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
  • Veronika Keller Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

innováció, női menedzserek, sztereotípiák, generálás és adaptálás

Absztrakt

A szerzők kutatásukban két aktuális területet kapcsolnak össze: az innováció és a női menedzsment kérdéskörét. Pilot kutatásként 2010 márciusának elején női menedzserek körében gyűjtöttek adatokat az innová­cióról kérdőíves és interjúmódszerrel. A kvantitatív kutatás lebonyolítására 2010 májusában és júniusában került sor önkitöltős kérdőívek segítségével. A kérdőívek lekérdezése a Szé­chenyi István Egyetem hallgató­inak bevonásával történt Győr vonzáskörzetében. Összességé­ben 210 női menedzsert sikerült megszólítani. Az adatelemzést az SPSS statisztikai szoftver segítségével végezték el. A kutatás célja képet kapni az innovációnak a női menedzse­rek körében meglevő értelmezé­séről, gyakorlatáról, motiváltsá­gáról, forrásairól, hálózatairól, a női menedzsment szerepéről az innováció generálásában.

Downloads

Megjelent

2019-10-10

Hogyan kell idézni

Konczosné Szombathelyi, M. és Keller, V. (2019) „Vizsgálat női menedzserek innovációt generáló tevékenységéről”, Marketing & Menedzsment, 45(4), o. 4–14. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/455 (Elérés: 20 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei