Húsfogyasztási szokások egy naplóíró kutatás tapasztalatai alapján

Szerzők

  • Veronika Keller Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdálkodástudományi Kar
  • Ida Ercsey Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdálkodástudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.04

Kulcsszavak:

húsfogyasztás, nassolás, szegmentálás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Hazánkban a hús egy nagyon fontos élelmiszerforrás, hiszen az élelmiszerfogyasztási statisztikák alapján a 4. helyen áll. A tanulmány célja a lakosok étkezési szokásának megismerése és a hús szerepének feltárása a mindennapokban, valamint a fogyasztók szegmentálása az étkezések a húsfogyasztás és a nassolás gyakorisága alapján, továbbá az azonosított fogyasztói csoportok profilozása szocio-demográfiai ismérvek alapján.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatási kérdések megválaszolásához a naplóírás módszerét alkalmaztuk. A kutatásban résztvevők egy héten át jegyzetelték, hogy mikor, mit és hol ettek, illetve az étkezések között nassoltak-e. Az empirikus kutatás 2017 áprilisában zajlott hazánk legfejlettebb régióiban (Nyugat-Dunántúl: 66,7%, Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország: 33,3%). 171 fogyasztót sikerült elérni, 64,9%-ban nőket, 35,1%-ban férfiakat. Az eredmények interpretálásához egy- és többváltozós statisztikai módszereket alkalmaztunk. A fogyasztással kapcsolatos szocio-demográfiai összefüggéseket varianciaelemzéssel teszteltük. A fogyasztók szegmentálását hierarchikus és K-közép klaszterelemzéssel folytattuk le. Az egyes klaszterek profilozását multinominális logisztikus regresszióelemzés segítségével végeztük el.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgált egyének számára az ebéd és a vacsora a legfontosabb étkezés, az ajánlott napi ötszöri étkezést csupán kevesen tartják be. A hús fontos a mindennapi étkezések alkalmával, bár a nők kevesebbszer fogyasztanak húst, mint a férfiak. A nassolás jelen van az emberek mindennapjaiban, főként az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében. A heti étkezés, a húsfogyasztás és a nassolás gyakorisága alapján klaszterelemezést végzünk. Négy fogyasztói szegmenset azonosítottunk: a visszafogott húsevők, a tudatosan étkezők, a nassolók és a húsimádók csoportját. A visszafogott húsevők inkább nők, a tudatosan étkezők jellemzően falvakban és városokban laknak, csakúgy, mint a nassolók, akik alapfokú iskolai végzettségűek.

JAVASLATOK

A kutatás eredményei hasznosak lehetnek az élelmiszeripar, különösen a húsipari vállalatok számára, hogy célzott marketingkampánnyal és termékekkel érjék el a fogyasztókat.

Köszönetnyilvánítás: A publikáció a Széchenyi István Egyetem által az EFOP 3.6.1-16-2016-00017 „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című uniós projekt keretében készült.

Szerző életrajzok

Veronika Keller, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdálkodástudományi Kar

egyetemi docens

Ida Ercsey , Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdálkodástudományi Kar

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2020-09-10

Hogyan kell idézni

Keller, V. és Ercsey , I. (2020) „Húsfogyasztási szokások egy naplóíró kutatás tapasztalatai alapján”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 3), o. 35–44. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>