Közös az értékteremtés a kulturális szektorban?

Szerzők

  • Ida Ercsey Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék

Kulcsszavak:

észlelt érték, funkcionális, emocionális és társadalmi dimenzió, közös értékteremtés

Absztrakt

A marketing-szakirodalomban számos kutatás foglalkozik a vevők által észlelt értékkel, de nem kapott figyelmet a kulturális szolgáltatások vizsgálata. A kutatás célja feltárni a kapcsolatot az észlelt érték és a kulturális szolgáltatások vásárlása és fogyasztása között. Először áttekintjük az észlelt érték koncepció két elméleti megközelítését. A megkérdezés eredményei alapján megállapítható, hogy a kulturális szolgáltatás értékében azonosítható a funkcionális, az emocionális és a társadalmi dimenzió. Várakozásunk beigazolódott, a kulturális szolgáltatás funkcionális és emocionális értéke pozitív hatással van a fiatalok, kulturális fogyasztásának globális értékelésére. Az érték vizsgálatához és az értékteremtés mélyebb elemzéséhez körvonalazzuk a további kutatási feladatokat, végül megfogalmazzuk következtetéseinket.

Downloads

Megjelent

2019-11-04

Hogyan kell idézni

Ercsey, I. (2019) „Közös az értékteremtés a kulturális szektorban?”, Marketing & Menedzsment, 48(3), o. 36–46. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/985 (Elérés: 18 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat