A CSR egyik lehetséges jövője, a társadalmi vállalkozó és a társadalmi vállalkozói attitűd mérése

Szerzők

  • Petra Putzer Pécsi Tudományegyetem Közgazdságtudományi Kar
  • Edit Bányai Pécsi Tudományegyetem Közgazdságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.02

Kulcsszavak:

társadalmi vállalkozó, vállalkozói attitűd, társadalmi érzékenység, CSR attitűd

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A CSR napjainkban egyre divatosabb kifejezéssé válik, ám ezzel együtt egyre több esetben derül ki, hogy a felelős tevékenység mögött nem a ’társadalmi jó’ szolgálata áll, hanem egyszerűen csak új marketingeszköznek tekintik a vállalatok. Ugyanakkor a társadalmi vállalkozók megjelenésével egy lehetséges új jövőkép is körvonalazódni látszik a valódi felelősségvállalás kapcsán. A tanulmány célja kettős, egyfelől a társadalmi vállalkozó fogalmának bemutatása és annak a CSR keretrendszerében való értelmezése, majd ezt követően a társadalmi vállalkozói attitűd mérésére szolgáló eszköz kialakítása.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmány tisztázza a társadalmi vállalkozás és vállalkozó fogalmát és vizsgálja a társadalmi vállalkozások vállalkozói spektrumon elfoglalt helyét. Ezek alapján került meghatározásra, hogy a társadalmi vállalkozói attitűd mérésekor milyen aspektusokat veszünk számításba. A mérésre alkalmas kérdőív kidolgozása szekunder kutatás segítségével történt, amely a három fő kérdésblokk (vállalkozói attitűd, társadalmi érzékenység, CSR attitűd) esetében alkalmazott és validált skálák feltárását és integrálását foglalja magában.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Úgy tűnik, hogy a vállalkozók új generációja mentheti meg a CSR koncepciót, ám ennek mérésére szolgáló elfogadott kérdőív nem létezett. E vállalkozói szándék és attitűd mérését lehetővé tevő kérdőív összeállítása történt meg a tanulmányban. Ennek eredményeképp pedig célunk a létrehozott skála validálása, annak vizsgálata, hogy a három fő blokk mindegyike valóban jó közelítéssel méri a társadalmi vállalkozói attitűdöt elsősorban egyetemisták körében.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk hazai és nemzetközi szinten is hiánypótló, eredményei alapját adják további kutatásoknak a társadalmi vállalkozások mélyebb megértése céljából. A következő lépésben pedig szükséges a kérdőív tesztelése, amelyet a cikk megírását követően el is kezdtünk.

Szerző életrajzok

Petra Putzer, Pécsi Tudományegyetem Közgazdságtudományi Kar

egyetemi adjunktus

Edit Bányai, Pécsi Tudományegyetem Közgazdságtudományi Kar

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2019-08-11

Hogyan kell idézni

Putzer, P. és Bányai, E. (2019) „A CSR egyik lehetséges jövője, a társadalmi vállalkozó és a társadalmi vállalkozói attitűd mérése”, Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), o. 15–25. doi: 10.15170/MM.2019.53.EMOK.02.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>