CSR marketing az EU-ban

Hogyan bírjuk a vállalatokat társadalmi felelősségvállalásra?

Szerzők

  • Ádám Novotny BME, Műszaki Menedzsment Doktori Iskola, Marketingmenedzsment specializáció

Absztrakt

Az EU a Lisszabonban kihirdetett versenyképességi célok integráns részeként tekint a vállalatok társadalmi felelősségére, s ennek megfelelően a CSR terjedésének katalizátoraként kíván fellépni Európában. A CSR-t tehát tekinthetjük egy olyan speciális terméknek, melynek kívánatossá tételéért elsősorban az Európai Bizottság, mint az EU „marketingosztálya” felel, s melyből a vállalati szféra, ha magára hagyják, nem vásárol eleget. Ez elméletileg egy „erőszakosabb” fellépést indokolna, a Bizottság mégis a vállalatok önkéntességére helyezi a hangsúlyt. A cikk az EU által a CSR népszerűsítése érdekében tett fő lépéseket, az ezek által kiváltott társadalmi nézeteltéréseket, illetve a CSR elterjesztése során alkalmazott és alkalmazandó (társadalmi) marketing eszközöket vázolja fel és elemzi.

Downloads

Megjelent

2019-10-16

Hogyan kell idézni

Novotny, Ádám (2019) „CSR marketing az EU-ban: Hogyan bírjuk a vállalatokat társadalmi felelősségvállalásra?”, Marketing & Menedzsment, 42(1), o. 13–19. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/580 (Elérés: 17 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketing és társadalmi felelősségvállalás