Az üzleti szféra felé nyitás tényezőinek vizsgálata egy hazai felsőoktatási intézmény példáján

Szerzők

  • Gáborné Nagy Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
  • István András Dunaújvárosi Egyetem
  • Márta Konczosné Szombathelyi Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2022.56.03.03

Kulcsszavak:

felsőoktatás-menedzsment, üzleti szféra, kölcsönhatás, attitűd-formálás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Jelen tanulmány célja egy alkalmazott tudományok egyetem példáján keresztül bemutatni, hogy az üzleti szféra közelségének megteremtéséhez, az új kapcsolatok kialakításához milyen folyamatok vezettek. További cél a felsőoktatási intézmény vállalatszerű működésből eredő sikerességi faktorok feltárása, azok felhajtó erejének, hatásának jellemzése.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az alkalmazott módszer a felsőoktatás hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, amely a felsőoktatás és a vállalati kapcsolatok témájával foglalkozik, másrészt mindazon dokumentumok, amelyek a hazai felsőoktatás irányát írják elő (bolognai rendszer, duális képzés, kancellári rendszer, modellváltás), valamint a vizsgált intézmény dokumentumai. Utóbbiak közül kiemelten azok, amelyek arról adnak képet, hogy szervezeti szinten a menedzsment milyen változásokat vezetett be az attitűddel kapcsolatos összhang megteremtése érdekében, és mindez hogyan hatott a vállalati kapcsolatok kialakítására.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A felsőoktatás átalakulása, az ágazati vállalati kapcsolatrendszer elképzeléseinek megjelenése új működési modell kialakítására adott lehetőséget az egyetemek számára. Ott, ahol a felsőoktatás és az üzleti szféra innovatív, inspiráló kapcsolatot tud kialakítani egymás között, stratégiai ágazati szerepkör alakulhat ki, és az intézmény ebben a térben központi tényezővé válhat. Mindezen folyamatok során a menedzsment működése vállalati attitűdökkel bővülhet.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A változások korát élő felsőoktatás egy bemutatott esetének a példája, a menedzsment által kijelölt új „működési minta” kialakulásának a vizsgálata, a vállalatszerű működésből eredő sikerességi faktorok feltárása, azok felhajtó erejének, hatásának jellemzése hasznosítható tapasztalatokkal szolgálhatnak hasonló intézmények vezetői döntéseihez. Adaptálható tartalommal szolgálhatnak olyan más, rendkívüli dinamikákat megélő szervezeti kultúrák számára, amelyek nyitottak az innovatív változtatásokra.

Szerző életrajzok

Gáborné Nagy, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

István András , Dunaújvárosi Egyetem

PhD, főiskolai tanár, rektor

Márta Konczosné Szombathelyi , Széchenyi István Egyetem

PhD, egyetemi tanár

Hivatkozások

András I., Rajcsányi-Molnár M., Nagy Gné (2021), „A szervezeti kommunikáció és bizalomépítés: Fókuszban a vállalkozó egyetem és vállalati érdekeltség”, in: Konczosné Szombathelyi M., Balogh G., Jarjabka Á. (szerk.): Kommunikáció - Gazdaság - Kultúra - Nyelv: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában. Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Pécs, PTE KTK VSZI, 117-124. ISBN: 978-963-429-837-3

András I., Rajcsányi-Molnár M., Bacsa-Bán A., Balázs L., Németh I. P., Szabó, Cs. M., Szalay, Gy. (2016), „Módszertani megújulás a felsőoktatásban: Az új oktatói szerepnek megfelelő oktatásmódszertani megközelítés”, Dunakavics, 4(6), 25-62.

Borgulya Á., Konczosné Szombathelyi M. (2019), „A vállalati kommunikációmenedzsment kutatása – nemzetközi és hazai perspektívából”, Vezetéstudomány, 50(12), 161-172.

Borgulya, Á., Kovács, É. (2020), „A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része – a szakirodalom tükrében”, Marketing & Menedzsment, 54(4), 63-75. DOI: 10.15170/MM.2020.54.04.05

Csontos M. (2010), Egográfia I. Budapest: Littera Nova Kiadó

Feldman, M. P., Storper, M. (2018). „Economic growth and economic development: geographical dimensions, definition, and disparities” in: Clark, G. L., Feldman, M. P., Gertler, M. S., Wójcik, D. (eds.): The new Oxford handbook of economic geography. Oxford University Press, Oxford, 143–158.

Héder-Rima, M., Dajnoki, K. (2020), „Kultúrám a márkám – A munkáltatói márkaépítés és a szervezeti kultúra kapcsolata”, Marketing & Menedzsment, 54(2), 5–15. DOI: 10.15170/MM.2020.54.02.01.

Jakab, P. and Konczosné Szombathelyi, M. (2015), „Impact assessment between the city and the company reputation, Effect of the reputation of the city of Győr and the Audi Hungaria Motor Kft. on each other”, Tér-Gazdaság-Ember, 3(4), 37-46.

Jakab P., Konczosné Szombathelyi M. (2018), „Város és nagyvállalat együttműködése hírnevük alakításában: Győr és az Audi Hungaria Zrt”., Tér és Társadalom, 32(1), 97-112. DOI: 10.17649/TET.32.1.2867

Kozák A., Csugány J., Tánczos T. (2020), „A duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérési és értékelési lehetőségei”, Educatio 29(1), 125-134. DOI: 10.1556/2063.29.2020.1.10

Lee-Davies, L (2018), „Prehistoric process in HE: A critical review of institutional processes for business–academic partnerships in management development provision”, Industry and Higher Education, 33(1), 66-75. DOI: 10.1177/0950422218795383

Lengyel I. (2021), Regionális és városgazdaságtan. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 309-331. ISBN: 978-963-306-816-8

Németh A. O. (2012) Felsőoktatás-finanszírozás Kelet-Közép-Európában, in: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula, Budapest, 67-102. ISBN 978-963-339-032-0

Páger B., Kovács Sz., Nick G. (2019), „Két régió – két eltérő út: a német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése”, Területi Statisztika, 59(2): 129–151., DOI: 10.15196/TS590201

Polónyi, I. (2021), „A felvételi követelmény megváltozásának hatása a felsőoktatás területi rekrutációjára”, Tér és Társadalom, 35(2), 110–124. DOI: 10.17649/TET.35.2.3310

Rechnitzer J. (2016), A területi tőke a városfejlődésben. A Győr-kód. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. ISBN: 9786155376849

Rechnitzer J. (2018), „Beágyazódás és a beágyazottság – Töprengések a vállalatok területi/városi integrációjáról”. Tér-Gazdaság-Ember, 6(1), 21-42.

Rónay Z., Dominik A., Jaworska M. (2020), „Lengyel és magyar vezető testületek a felsőoktatásban”, Educatio 29: 1, 92-107., DOI: 10.1556/2063.29.2020.1.7

Stolze, A. (2020), „A meta-ethnography on HEIs’ transformation into more entrepreneurial institutions: Towards an action-framework proposition”, Industry and Higher Education. 35(1), 14-27. DOI: 10.1177/0950422220922677

Szirmai V. (1988), "Csinált" városok. Budapest: Magvető Kiadó. ISBN: 963-14-1193-1

Szövényi Zs. (2015), Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások. MTA Law Working Papers 2015/1, Közpolitikák és jogi környezetük sorozat, Budapest: MTA. http://real.mtak.hu/121353/1/2015_01_Szovenyi.pdf. Letöltve: 2022. 04. 02.

Egyéb források:

Dunaújvárosi Egyetem Ipari Fejlesztési Központ adatbázis

Dunaújvárosi Egyetem, Kabinet

Dunaújvárosi Egyetem, Kommunikációs Központ

Ecotech Nonprofit. Zrt. 2020. évi kiegészítő melléklet

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kereses_merleglista

Letöltve 2022. 03. 30.

https://dunaujvaros.hu/hir/13922

Letöltve 2022. 04. 06.

https://firgraf.oh.gov.hu/prg/int.php?hatalyvalt=hat%C3%A1lyoss%C3%A1g+bekapcsol%C3%A1sa&adatmod=infolap&szervezetid=10

Letöltve 2022. 03. 29.

https://www.palyazat.gov.hu/efop-351-16-dulis-s-kooperatv-felsoktatsi-kpzsek-felsoktatsi-szakkpzsi-s-szakirny-tovbbkpzsek-fejlesztse-1#

Letöltve: 2022. 06. 30.

https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

Letöltve: 2022. 01. 11.

https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

Letöltve: 2022. 01. 11.

https://www.kodolanyi.hu/az-egyetem/bemutatkozas/tortenet

Letöltve: 2022. 01. 11.

https://www.nye.hu/

Letöltve: 2022. 01. 22.

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

Letöltve: 2022. 01. 21.

/2019. (XII. 19.) Korm. határozat, Magyar Közlöny 2019. évi 212. szám

Letöltve 2022. 04. 04.

Downloads

Megjelent

2022-11-28

Hogyan kell idézni

Nagy, G., András , I. és Konczosné Szombathelyi , M. (2022) „Az üzleti szféra felé nyitás tényezőinek vizsgálata egy hazai felsőoktatási intézmény példáján ”, Marketing & Menedzsment, 56(3), o. 33–42. doi: 10.15170/MM.2022.56.03.03.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek