Kultúraközi menedzsment aspektusok magyar kis- és középvállalatok példáján

Szerzők

  • Júlia Szőke Széchenyi István Egyetem, Győr

Kulcsszavak:

kultúraközi menedzsment, kkv, üzleti kultúra, határ menti kapcsolatok

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány magyar kis- és középvállalatok osztrák-magyar határ menti üzleti kapcsolatait tárgyalja a kultúraközi menedzsment szempontjából. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kultúraközi menedzsment miért szükséges feltétele az eredményes, határon átnyúló üzleti kapcsolatok folytatá­sának. Következésképpen a kutatási kérdés arra irányul, hogy milyen eltérések figyelhetők meg a vizsgált magyar vállalatok üzleti kultúrája és az osztrák üzleti kultúra között, és ezek milyen jellegű problémákat okoznak a határ menti üzleti kapcsolatok során.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szekunder adatok és a szakirodalom áttekintését követően a tanulmány az osztrák határ menti régió magyar tulajdonú kis- és középvállalatai körében készített kvantitatív kutatás eredményeit felhasználva mutatja be a téma gyakorlati fontosságát.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az online kérdőíves felmérés eredményei rávilágítanak arra, hogy a kultúraközi menedzsment terü­letei közül már az eltérő kultúrák vállalatai által tanúsított viselkedésnek a jellemzése is problémás lehet, így a vállalatok viselkedésének összehasonlítása is akadályokba ütközik. A nemzetközi szereplők közötti kommunikáció megfelelő megértése szintén problémás terület lehet a kulturálisan eltérő viselkedési minták miatt. Az empirikus kutatás eredményei arra is rámutatnak, hogy a különbségek mellett hasonlóságok is megfigyelhetők a vizsgált vállalatok üzleti kultúrája és az osztrák üzleti kultúra között, azonban még ezek a hasonlóságok is vezethetnek félreértésekhez a kommunikáció és az üzleti kapcsolatok során.

GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG

A kutatási eredmények jelentős segítséget nyújthatnak az osztrák vállalatokkal üzleti kapcsolatot létesíteni kívánó, illetve már üzleti kapcsolatban álló magyar kis- és középvállalatok, valamint azok képviselői számára, hiszen megmutatják, hogy melyek azok a kulturális vonatkozású területek, szokások, eltérések, amelyekre ezen vállalatok menedzsmentjének különös figyelmet kell fordítani. Ezzel pedig nemcsak a felkészültségük és a tudásuk gyarapodik, hanem az üzleti tárgyalások, kapcsolatok révén előnyre is szert tehetnek, amely végső soron az üzleti eredményességet javítja.

Downloads

Megjelent

2019-11-06

Hogyan kell idézni

Szőke, J. (2019) „Kultúraközi menedzsment aspektusok magyar kis- és középvállalatok példáján”, Marketing & Menedzsment, 49(1), o. 58–70. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1018 (Elérés: 1 február 2023).

Folyóirat szám

Rovat