Reálopciók az üzleti inkubációs folyamatban

Szerzők

  • Alexandra Posza Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.03.04

Kulcsszavak:

üzleti inkubációs folyamat, reálopció elmélet, bizonytalanság, rugalmasság

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A reálopció elmélet vizsgálatára az elmúlt több mint negyven évben több iparág és kutatási terület esetében tettek kísérletet, azonban vannak olyanok, amelyek kevesebb figyelmet kaptak. Egy lehetséges, még kiaknázatlan területe a reálopció alkalmazásának az üzleti inkubáció folyamata, amely az újonnan induló vállalkozások sikerének kulcsát jelentheti. A tanulmány fókuszában az üzleti inkubációs folyamat, valamint a reálopció elmélet áll, és célja bemutatni az üzleti inkubációs folyamat lépéseit, döntési fázisait mind az üzleti inkubátor, mind pedig a résztvevők szempontjából, emellett egy olyan keretrendszert kialakítani, amely biztosítja az inkubátorok hatékony működését reálopciók azonosítása és menedzselése segítségével.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A bizonytalanság, valamint a menedzseri rugalmasság feltárása és modellbe ágyazása révén a reálopció elmélet alkalmazásával vizsgálom az üzleti inkubációs folyamatban rejlő opciós lehetőségeket. A kvalitatív elemzés során azonosítom az üzleti inkubációs folyamatban rejlő halasztási, elvetési, szakaszos, növekedési, méretváltoztatásra irányuló reálopciókat, és meghatározom ezek alkalmazásának előnyeit pozitív jellemzőik hangsúlyozása mellett.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Bár számos szakirodalmi forrás az inkubációs folyamat modelleket „fekete doboz” szemléletben kezeli, belátható, hogy a modell folyamat- és struktúraorientált természetének figyelembevétele egyaránt lehetővé teszi annak mélyreható vizsgálatát, és következtetéseket enged levonni az inkubációs folyamatban rejlő potenciálról. A folyamatban időzítési, szakaszos, elvetési, valamint növekedési reálopciók is azonosíthatók, amelyek lehívása vagy elvetése révén biztosítják a vállalati értékteremtés megvalósulását.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A reálopciók menedzselése révén az üzleti inkubátoroknak működési hatékonyságuk növelésére, valamint vállalati értékteremtésre nyílik lehetőségük. A tanulmány, illetve a későbbi kutatások gyakorlati szakemberek számára biztosítanak újfajta megközelítést, a reálopciós logika beépítésének, valamint a reálopciós értékelés alkalmazásának lehetőségét.

Információk a szerzőről

Alexandra Posza, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

tanársegéd

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Posza, A. (2019) „Reálopciók az üzleti inkubációs folyamatban”, Marketing & Menedzsment, 53(3), o. 45–55. doi: 10.15170/MM.2019.53.03.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek