Kihívások a hazai KKV szektor döntéshozatalában – fókuszban az online kommunikációs megjelenés

Szerzők

  • Gedeon Totth Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Ibolya Brávácz Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Dávid Harsányi Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Diána Pacsi Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • Zoltán Szabó Soproni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2022.56.02.01

Kulcsszavak:

KKV szektor, döntéshozatal, online megjelenés, weboldalak, innováció

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A KKV szektor online megjelenése és ezzel kapcsolatos döntéshozatali rendszerének vizsgálata több szempontból is indokolt. Az online jelenlét napjainkban evidenciának tekinthető, a vállalat méretétől függetlenül, másrészről az internet megjelenése a marketingben és különösképpen a marketingkommunikációban paradigmaváltást eredményezett. Az online megjelenés kulcsfontosságú elem a vállalati marketing stratégiában, mely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyre korszerűbb és hatékonyabb marketingeszközökkel és megoldásokkal érje el fogyasztóit, üzleti partnereit. Ugyanakkor a KKV-k marketingtevékenysége, beleértve az online aktivitásokat gyakran elmarad a kívánatostól.

Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk azokat a kis- és középvállalkozói attitűdöket és gyakorlatot, melyek a KKV-k online aktivitását napjainkban jellemzik, és releváns információkhoz jussunk az online aktivitással kapcsolatos döntési mechanizmusról, beleértve az online marketingaktivitásokat a Covid időszak előtt és 2022-ben.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatásunkhoz a félig strukturált interjú formáját választottuk, melynek során összesen 25 interjúra került sor, ebből 12-t a 2019 január-március időszakban, 13-t 2022. februárjában bonyolítottunk le. A kutatásban résztvevő cégek a hazai KKV szektorból kerültek kiválasztásra.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Kutatásunk eredményei rámutatnak, hogy a vizsgált cégek online tevékenységén kevéssé érződik a tudatosság, a szakirodalomban megfogalmazott és a gyakorlatban tapasztalható, a KKV-khez kapcsolódó, jellemzőikből fakadó erősségeiket az online tevékenységük során kevéssé kamatoztatják.  A KKV-k szemléletmódjában azonban egy határozott pozitív változás figyelhető meg, amit a Covid-19 részben felgyorsított, részben felerősített. A 2022-es felmérésünk szinte valamennyi szereplője további online fejlesztéseket tervez az elkövetkezendő időben.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az eredményes online jelenlét feltétele a vállalkozáson belül fellelhető tudás és tapasztalat kihasználása a csoportos döntéshozatalon keresztül, szemben a tipikus KKV tulajdonosi, egyszemélyes döntéssel. A SEO és az SMM jelentőségének felismerése alapvető létszükséglet a vállalati sikerhez és ennek kiegyensúlyozása is szükséges a jellemzően SMM tevékenységek mellett. Az online tevékenységek egyre magasabb arányú kiszervezése elősegíti a vállalati tudástőke emelését és a hatékonyabb online kommunikációs jelenlétet. Az alapvető szemléletváltás egyik fontos eleme lehet a külső kommunikáció mellette a belső online kommunikáció fejlesztése.

Köszönetnyilvánítás: A kutatási projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött együttműködési megállapodás (NKFIH-1259-8/2019) támogatja.

Szerző életrajzok

Gedeon Totth , Budapesti Gazdasági Egyetem

CSc, óraadó

Ibolya Brávácz , Eötvös Loránd Tudományegyetem

egyetemi adjunktus

Dávid Harsányi , Budapesti Gazdasági Egyetem

PhD, főiskolai docens

Diána Pacsi, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

PhD hallgató

Zoltán Szabó , Soproni Egyetem

PhD, egyetemi docens

Hivatkozások

Akman E. Dagdeviren M. (2018), „Discovering what makes a SME website good for international trade”, Technological and Economic Development of Economy, 24(3), 1063-1079 DOI: 10.3846/20294913.2016.1266709

Barakonyi K. (2004), Stratégiai menedzsment, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Becherer, R. C., Halstead, D., Haynes, P. (2001), „Marketing Orientation in SMEs: Effect of the Internal Environment”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 3(1), 1-17 DOI: 10.1108/14715200180001474

Csonka-Ambrus Á. (2020), „A fogyasztói bizalomérzet befolyásoló tényezői az e-kereskedelemben, Marketing & Menedzsment, 54(3), 39-48

Cuervo, E. (2013), Global Web Index. https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-day/chart-of-the-day-entrepreneurs-motivations-to-use-the-internet/?ecid= Utolsó letöltés: 2018.11.10.

EUROSTAT (2016), Eurostat Regional Yearbook https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149?t=1473164527000 Utolsó letöltés: 2020.01.20.

Fehér M. (2011), Hazai KKV online marketing körkép, Online Marketing Akadémia, https://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2011/02/kkv-online-marketing-kutatas/ Utolsó letöltés: 2018.10.12.

Gamble, J., McCartan-Quinn, D., Gilmore, A., Durkan, P. (2011), „The Marketing concept in the 21st century: A review of how Marketing has been defined since the 1960s”, The Marketing Review, 11(3), DOI: 10.1362/146934711X589444

Gáti M. (2014), „A kis- és középvállalati marketing értelmezési tartománya – hogyan azonosítják és jellemzik marketingtevékenységüket a hazai kis- és középvállalatok?” In: Marketing megújulás, SZTE GTK, Szeged, 1-11.

Gilmore, A., Gallagher, D., Henry, S. (2007), „E-marketing and SMEs: Operational lessons for the future” European Business Review, 19(3), 234-247. DOI: 10.1108/09555340710746482

Gyulavári T., Mitev A. Z., Neulinger Á., Neumann-Bódi E., Simon J., Szűcs K. (2014), A marketingkutatás alapjai, Budapest: Akadémiai Kiadó

Harsányi D., Máté Z., Zarádné Vámosi K. (2021), „A honlapok értékelésének szempontrendszere”, Vezetéstudomány, 52(1) 27-41 DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.1.03

Harsányi D., Ilyésné M. E:, Zarádné Vámosi K. (2021), „A weboldalak értékelési szempontrendszerének vizsgálata” Statisztikai Szemle, 99(10), 954–977, DOI: 10.20311/stat2021.10.hu0954

Joshua, S. (2016), Small Business Trends. https://smallbiztrends.com/2016/06/small-business-ecommerce-trends.html, Utolsó letöltés: 2018.10.05.

Király, A. L. (2019), „A közösségi média alkalmazásának lehetőségei az építőipari marketingben”, Marketing & Menedzsment, 44(4), 71–75

KSH (2020a), A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2019, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gazd/2019/index.html (Utolsó letöltés: 2021.11.24.)

KSH (2020b), Digitáslis gazdaság 2020, https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/2020/02/index.html#ahazaivllalkozsokktharmadavanjelenonline , (Utolsó letöltés: 2022.04.06.)

Kurucz A., Pete D., Keller V. (2021), „Online marketing lehetőségek és kihívások az autószerelők piacán”, Marketing & Menedzsment, 52(2) 87-99

Lehota J. szerk. (2001), Marketingkutatás az agrárgazdaságban, Mezőgazda Kiadó

Malhotra, N. K., Nunan, D., Birks, D. F. (2017), Marketing research an applied approach, Pearson Education Limited

MRSZ (2020), Média- és Kommunikációs torták 2019 https://mrsz.hu/cmsfiles/d5/ce/MRSZ_media_komm_torta_2019_MRSZ_Barometer_2020.pdf, Utolsó letöltés: 2021.11.24

Nemeslaki, A., Duma, L., Szántai, T. (2004), e-Business üzleti modellek, Budapest: Adecom Kommunikációs Szolgáltató Rt.

Németh K. (2020), „A kis- és közepes méretű vállalkozások nemzetköziesedését segítő és gátló tényezők, a szakirodalom alapján” In: Losoncz M., Nagy Gy.: A kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének néhány kérdése Magyarországon, Budapest: Prosperitas (BGE)

Pajor, A. (2019), „A digitalizáció által okozott kihívások a közvetlen adóztatásban”, Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14723/11_Pajor_Andrea_A_digitalizacio_altal_okozott_kihivasok.pdf?sequence=32 (Utolsó letöltés: 2022.04.06.)

Polereczki Zs., Szakály Z. (2008), „A hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketingstratégiáját meghatározó tényezők alakulása napjainkban”, Acta Oeconomica Kaposváriensis, 2(1), 11-23

Rosário, A.M.F.T., Cruz, R.N. (2019), „Determinants of Innovation in Digital Marketing”, Journal of Reviews on Global Economics, 8, 1722-1731. DOI: 10.6000/1929-7092.2019.08.154

Szalkai Zs., Mandják T., Simon J., Hlédik E., Neumann-Bódi E. (2021), „A digitalizáció és a vevőkapcsolatok kölcsönhatása – egy szerződéses gyártó példáján keresztül”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 1) 31-40

Századvég Gazdaságkutató Zrt. (2020), „Marketingindikátor, Marketing és kreatívipar – a gazdaság hajtómotorjai”, Tanulmány

Török D. (2018), IAB Hungary: Megvannak a részletes digitális reklámköltés adatok, https://iabhublog.com/2018/06/09/megvannak-a-reszletes-digitalis-reklamkoltes-adatok/ Utolsó letöltés: 2018.09.20.

Veszelszki Á. (2020), „Az Instagram-képek meggyõzési stratégiái a borkommunikációban”, Marketing & Menedzsment, 53(4) 13-24

Yu, R. (2008), „Sheraton Has Designs on Fresh Look”, USA Today, 26 August 2008, 4B.

Downloads

Megjelent

2022-09-24

Hogyan kell idézni

Totth , G., Brávácz , I., Harsányi , D., Pacsi, D. és Szabó , Z. (2022) „Kihívások a hazai KKV szektor döntéshozatalában – fókuszban az online kommunikációs megjelenés”, Marketing & Menedzsment, 56(2), o. 5–12. doi: 10.15170/MM.2022.56.02.01.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>