Hogyan választanak a fogyasztók bort? - A borvásárlási döntési folyamatot befolyásoló tényezők vizsgálata

Szerzők

  • Ágnes Hofmeister Tóth Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszék
  • Gedeon Totth Budapesti Gazdasági Főiskola Külgazdasági Karának Marketingkommunikáció Tanszék

Absztrakt

A borok iránti érdeklődés növekedése egyre inkább jellemző Magyarországon. A régebben inkább homogénnek tekintett piac kínálati oldala határozottan fragmentálódik, az eltérő minőségű kínálat újabb és újabb szeletei jelennek meg, és válnak elérhetővé az ugyancsak egyre jobban szegmentálódó kereslet számára. Kutatásunkban azt a célt tűztük ki, hogy fókuszcsoportos interjúk segítségével képet nyerhessünk a borvásárlók vásárlási szokásairól, borokkal kapcsolatos preferenciáiról, vásárlásaik céljáról, motívumairól és a különböző célú vásárlásaikhoz kapcsolódó árelképzeléseikről. Vizsgálatainknak részét képezte annak feltárása is, hogy a borválasztásban a fogyasztói önkép milyen szerephez jut. A cikk a kvalitatív kutatások eredményeit elemzi, és az eredmények alapján javaslatokat fogalmaz meg a borgazdaságok számára.

Downloads

Megjelent

2019-11-12

Hogyan kell idézni

Hofmeister Tóth, Ágnes és Totth, G. (2019) „Hogyan választanak a fogyasztók bort? - A borvásárlási döntési folyamatot befolyásoló tényezők vizsgálata”, Marketing & Menedzsment, 38(4), o. 14–21. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1125 (Elérés: 20 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Élelmiszermarketing

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei