A hazai borfogyasztás változása az utóbbi években

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2023.57.KSZ.03.04

Kulcsszavak:

borfogyasztási szokások, borfogyasztás változása, Covid-19 pandémia

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A magyar borkultúra jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A fogyasztás, illetve annak összetétele és a fogyasztók preferenciái folyamatosan fejlődtek. A tanulmány célja a borfogyasztás változásának vizsgálata az utóbbi években, a Covid pandémia esetleges hatásainak feltárása, melynek keretében elemezzük a fogyasztás mennyisége, helyszíne, összetétele területén történt változásokat.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az elemzés alapjául a Nagy Bor Teszt adatai szolgáltak, amely a hazai borfogyasztási és vásárlási szokásokat vizsgálja online kérdőíves felmérés keretében. Az évenkénti felmérés eredményeképpen összehasonlíthatóvá váltak a pandémia előtti és utáni borfogyasztási szokások. Tanulmányunkban a 2016-os, 2018-as, valamint a 2021-es adatfelvételek eredményei segítségével vizsgáljuk e változásokat. Az eltérő mintanagyságok (2016-ban 27993 fő, 2018-ban 8552 fő, 2021-ben 1461 fő) ellenére az adatok meglehetősen nagy stabilitást mutattak.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A három kutatási fázis eredményei alapján az látszódik, hogy a fogyasztás mennyiségében nem tapasztalható jelentős átrendeződés, illetve a hazai borok iránti preferencia is töretlennek mondható. Ugyanakkor az otthoni borfogyasztás aránya megnövekedett, ehhez kötődően pedig a borvásárlás célja is változott, amely köthető a Covid pandémiához. A borfajták fogyasztása tekintetében leginkább a száraz fehérbor és az édes vörösbor esetében mutatkozik némi elmozdulás, amely azonban vélhetően nem hozható kapcsolatba a járvánnyal.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A piaci szereplők, borászatok számára az eredmények a piac fokozatos átrendeződésére utalnak, amelyet figyelembe kell venniük stratégiájuk, marketing, illetve kommunikációs tevékenységük kialakítása során. Az otthoni fogyasztás növekedése magával hozhatja a bolti, illetve az online eladások emelkedését, tehát e csatornákat érdemes megerősíteni. A termékszortiment átvizsgálásával, esetleg átalakításával pedig a változó fogyasztási preferenciákhoz szükséges alkalmazkodni.

Szerző életrajzok

Dávid Harsányi , Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Erika Hlédik, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyetemi docens

Kornélia Zarándné Vámosi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Agnoli, L., & Charters, S. (2022), “The alcohol consumption of wine drinkers with the onset of Covid-19", Food Quality and Preference, 98, 104489. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104489

Ahmed, M. Z., Ahmed, O., Aibao, Z., Hanbin, S., Siyu, L., & Ahmad, A. (2020), “Epidemic of COVID-19 in China and associated psychological problems”, Asian Journal of Psychiatry, 51, 102092. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102092

Alpers, S. E., Skogen, J. C., Mæland, S., Pallesen, S., Rabben, Å. K., Lunde, L. H., & Fadnes, L. T. (2021), “Alcohol consumption during a pandemic lockdown period and change in alcohol consumption related to worries and pandemic measures”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1220. https://doi.org/10.3390/ijerph18031220

Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., et al. (2020), “Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity: results of the ECLB-COVID19 international online survey”, Nutrients, 12(6), 1583. https://doi.org/10.3390/nu12061583

Boschuetz, N., Cheng, S., Mei, L., & Loy, V. M. (2020), “Changes in alcohol use patterns in the United States during COVID-19 pandemic”, WMJ, 119(3), 171-176. PMID: 33091284. https://wmjonline.org/wp-content/uploads/2020/119/3/boschuetz.pdf (Letöltve: 2023.01.03.)

Camillo, A. A. (2012), “A strategic investigation of the determinants of wine consumption in China”, International Journal of Wine Business Research, 24(1), 68-92. https://doi.org/10.1108/17511061211213792

Chodkiewicz, J., Talarowska, M., Miniszewska, J., Nawrocka, N., & Bilinski, P. (2020), “Alcohol consumption reported during the COVID-19 pandemic: the initial stage”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4677. https://doi.org/10.3390/ijerph17134677

Constant, A., Conserve, D. F., Gallopel-Morvan, K., & Raude, J. (2020), “Socio-cognitive factors associated with lifestyle changes in response to the COVID-19 epidemic in the general population: results from a cross-sectional study in France”, Frontiers in Psychology, 11, 579460. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579460

Darvasné Ördög, E. (Szerk.) (2014), Az európai uniós és nemzeti élelmiszer-minőségrendszerek és védjegyek helyzete Magyarországon, AKI, Budapest, http://repo.aki.gov.hu/63/1/ak_2014_04_Min%C5%91s%C3%A9grendszerek.pdf (Letöltve: 2022.12.05.)

Dubois, M., Agnoli, L., Cardebat, J. M., Compés, R., Faye, B., Frick, B., & Simon-Elorz, K. (2021), “Did wine consumption change during the COVID-19 lockdown in France, Italy, Spain, and Portugal?” Journal of Wine Economics, 16(2), 131-168. https://doi.org/10.1017/jwe.2021.19

Fernandes, S., Sosa-Napolskij, M., Lobo, G., & Silva, I. (2021), “Impact of the COVID-19 pandemic in the Portuguese population: Consumption of alcohol, stimulant drinks, illegal substances, and pharmaceuticals”, PloS ONE, 16(11), e0260322. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260322

Gastaldello, G., Mozzato, D., & Rossetto, L. (2021), “Drinking Covid-19 away: wine consumption during the first lockdown in Italy”, Bio-based and Applied Economics, 10(3), 207-218. https://doi.org/10.36253/bae-10044

Gerini, F., Dominici, A., & Casini, L. (2021), “The effects of the COVID-19 pandemic on the mass market retailing of wine in Italy”, Foods, 10(11), 2674. https://doi.org/10.3390/foods10112674

Glowacz, F., & Schmits, E. (2020), “Psychological distress during the COVID-19 lockdown: The young adults most at risk”, Psychiatry Research, 293, 113486. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113486

Guignard, R., Andler, R., Quatremère, G., Pasquereau, A., du Roscoät, E., Arwidson, P., & Nguyen-Thanh, V. (2021), “Changes in smoking and alcohol consumption during COVID-19-related lockdown: a cross-sectional study in France”, European Journal of Public Health, 31(5), 1076-1083. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab054

Hlédik, E., & Harsányi, D. (2019), “Towards quality consumption: Segmentation of the Hungarian wine market based on wine consumption and purchasing habits”, International Journal of Wine Business Research, 31(4), 602-617. https://doi.org/10.1108/IJWBR-10-2018-0063

Harsányi, D., Hlédik, E. (2021), „Utazási célpontok kiválasztásának szempontjai a hazai borturizmusban”, Marketing & Menedzsment, 54(4), 89-101. https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.04.07

Keller, V., Huszka, P. (2022), „Élelmiszervásárlási szokások a pandémia idején a Nyugat-Dunántúli régióban”, Marketing & Menedzsment, 55(4), 71-82. https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.04.07

Loose, S., & Nelgen, S. (2020), The effects of Covid-19. ProWein Business Report 2020.

Niedzwiedz, C. L., Green, M. J., Benzeval, M., Campbell, D., Craig, P., Demou, E., & Katikireddi, S. V. (2021), “Mental health and health behaviours before and during the initial phase of the COVID-19 lockdown: longitudinal analyses of the UK Household Longitudinal Study”, Journal of Epidemiol Community Health, 75(3), 224-231. https://doi.org/10.1136/jech-2020-215060

OIV (International Organisation of Vine and Wine) (2022), State of the World Vine and Wine Sector 2021. https://www.oiv.int/sites/default/files/documents/eng-state-ofthe-world-vine-and-wine-sector-april-2022-v6_0.pdf (Letöltve: 2022.12.05.)

Panagiotidis, P., Rantis, K., Holeva, V., Parlapani, E., & Diakogiannis, I. (2020), “Changes in alcohol use habits in the general population, during the COVID-19 lockdown in Greece”, Alcohol and Alcoholism, 55(6), 702-704. https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa092

Rossinot, H., Fantin, R., & Venne, J. (2020), “Behavioral changes during COVID-19 confinement in France: a web-based study”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8444. https://doi.org/10.3390/ijerph17228444

Sallie, S. N., Ritou, V., Bowden-Jones, H., & Voon, V. (2020), “Assessing international alcohol consumption patterns during isolation from the COVID-19 pandemic using an online survey: highlighting negative emotionality mechanisms”, BMJ Open, 10(11), e044276. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044276

Schmidt, R. A., Genois, R., Jin, J., Vigo, D., Rehm, J., & Rush, B. (2021), “The early impact of COVID-19 on the incidence, prevalence, and severity of alcohol use and other drugs: A systematic review”, Drug and alcohol dependence, 228, 109065. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109065

Smyth, R. (2015), Hungarian wine: a tasting trip to the new old world, Somerset Books

Szolnoki, G., Totth, G. (2018): “A magyar borszektor elemzése piaci és fogyasztói szempontból”, Borászati Füzetek, 28(1) melléklet, 1-30.

Vanderbruggen, N., Matthys, F., Van Laere, S., Zeeuws, D., Santermans, L., Van den Ameele, S., & Crunelle, C. L. (2020), “Self-reported alcohol, tobacco, and cannabis use during COVID-19 lockdown measures: results from a web-based survey”, European Addiction Research, 26(6), 309-315. https://doi.org/10.1159/000510822

Winkler, P., Formanek, T., Mlada, K., Kagstrom, A., Mohrova, Z., Mohr, P., & Csemy, L. (2020), “Increase in prevalence of current mental disorders in the context of COVID-19: analysis of repeated nationwide cross-sectional surveys”, Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e173. https://doi.org/10.1017/S2045796020000888

Zombai, N., Székely, G. (1996), „Borfogyasztói ismeretek és a borfogyasztó társadalmi megítélése”, Marketing & Menedzsment, 30(2), 54–57.

Bormarketing Műhely (2013), Bormarketing munkát támogató piackutatás a magyar borpiacon. Országos fogyasztói borkutatás tanulmány 2013. március, https://turizmusonline.hu/download.php?id=14125 letöltve: 2022.12.03.

Conway, J. (2023), Average per capita consumption of wine in leading countries worldwide in 2020, https://www.statista.com/statistics/232754/leading-20-countries-of-wine-consumption/?locale=en (Letöltve: 2023.01.10.)

Harsányi, D., Becker, Gy., Hlédik, E. (2021), Hazai borturizmus kutatás, https://bor.hu/media/uploads/Borturizmus_kutatasi_jelentes_MBSZ_v%C3%A9gleges.pdf (Letöltve: 2022.12.05.)

KSH (2023), Bormérleg. https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0058.html (Letöltve: 2022.12.03.)

Downloads

Megjelent

2023-12-22

Hogyan kell idézni

Harsányi , D., Hlédik, E. és Zarándné Vámosi, K. (2023) „A hazai borfogyasztás változása az utóbbi években”, Marketing & Menedzsment, 57(Különszám EMOK 3), o. 37–47. doi: 10.15170/MM.2023.57.KSZ.03.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>