Kompetenciaelvárások értelmezése egy mélyinterjús kutatás eredményei alapján

Szerzők

  • Tünde Téglás Tóthné Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
  • Erika Hlédik Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Intézet

Kulcsszavak:

diplomás pályakezdők munkába állása, munkahelyi kompetenciaelvárások, tanulási kompetencia, probléma-megoldási kompetencia

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Kutatásaink során a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdőkkel szemben támasztott kompetenciaelvárások eltérő értelmezésének megismerésére vállalkozunk. A munkáltatói elvárásokat feltérképező hazai kutatási eredmények összehasonlításából készített korábbi elemzések rámutattak, hogy a végzett diákok és a munkáltatók másként gondolkodhatnak az egyes kompetenciaelvárásokról. Ezen eredmények miatt tartottuk fontosnak megvizsgálni, hogy a vállalati oldal hogyan értelmezi az elvárt kompetenciákat a diplomás pályakezdők kiválasztása során.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Feltáró kutatásunkban vállalati mintán a munkáltatók kiválasztási szakembereit mélyinterjúk keretében kérdeztük a gazdasági és műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdőkkel kapcsolatos elvárásaikról. Az általános elvárások megismerése után öt, a munkáltatók által fontosnak ítélt kompetencia mentén vizsgáltuk a vállalati kiválasztás során használt általános szervezeti kompetenciaelvárások tartalmát, értelmezését.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Azt tapasztaltuk, hogy az önálló munkavégzés, az együttműködés és az alap kommunikációs kompetenciaelvárások esetében a kutatásunkban részt vett munkáltatók hasonló dimenziók mentén gondolkodnak. A tanulási és a probléma-megoldási kompetencia esetében ugyanakkor eltérő értelmezéseket tártunk fel. A tanulási kompetencia tartalma a szervezetekben nagyon eltérő, és több szervezetben is átalakulóban van, a kompetencia értelmezésében három egymásra épülő dimenziót azonosítottunk. A probléma-megoldási kompetencia esetében azt tapasztaltuk, hogy a szervezet felelősség megosztási gyakorlatától függően a problémához való hozzáállás különböző felhatalmazással párosul, ennek megfelelően itt is hierarchikusan egymásra épülő dimenziókba rendeződnek az elvárások.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk eredményeképpen javaslatot tettünk eddig általánosan használt kompetenciafogalmak részképességeinek a munkáltatók gondolkodásához illeszkedő meghatározására, és a különböző tartalommal használt fogalmak beazonosítására. A kompetenciafogalmak tisztázására irányuló elemzésünk eredményei megalapozhatják egy későbbi kvantitatív kutatás előkészítését, mely a pályakezdőkkel kapcsolatos munkáltatói elvárásokat pontosabban képes felmérni.

Szerző életrajzok

Tünde Téglás Tóthné, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

tanársegéd

Erika Hlédik, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Intézet

adjunktus

Downloads

Megjelent

2018-06-01

Hogyan kell idézni

Tóthné, T. T. és Hlédik, E. (2018) „Kompetenciaelvárások értelmezése egy mélyinterjús kutatás eredményei alapján”, Marketing & Menedzsment, 52(2), o. 59–68. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/365 (Elérés: 21 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei