Pályakezdőkkel szembeni kompetenciaelvárások és mérésük

Szerzők

  • Tóthné Téglás Tünde Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
  • Kelemen-Erdős Anikó Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.01.04

Kulcsszavak:

munkahelyi kompetenciaelvárások, frissdiplomások elhelyezkedése, kompetenciaelvárások mérése

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A munkáltatók munkavállalókkal szembeni kompetenciaelvárásaikat az aktuális áru- és munkaerő-piaci helyzetben alakítják. A vállalat sikeres piaci jelenlétéhez szükséges személyes munkavállalói jellemzők meghatározása ugyanakkor egy nehéz menedzseri feladat. Így a munkáltatói kompetenciaelvárások kutatása is számos módszertani problémát vet fel. Kutatásunk célja a jelenlegi hazai munkaerő-piaci helyzetben a munkáltatók frissdiplomásokkal szemben támasztott általános kompetenciaelvárásainak felmérése, valamint az ezzel kapcsolatos mérési módszertan továbbfejlesztése.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Vállalati kérdőíves felmérés keretében (N=100) vizsgáltuk a frissdiplomásokkal szembeni kompetenciaelvárásokat. A szakértői kérdőívünkben a mérési eszköz kidolgozása egy mélyinterjús kutatás (Tóthné Téglás - Hlédik 2018) eredményeire épült, amely feltárta a munkáltatók frissdiplomásokkal szembeni kompetenciaelvárásainak tartalmi összetevőit és a munkáltatók ezzel kapcsolatos gondolkodásának összefüggéseit. A szakértői kérdőívben ennek megfelelően összeállított, 54 elemből álló kompetencia skála mentén mértük a kiválasztás és munkába állás folyamatában a munkáltatók kompetenciákkal kapcsolatos időrendi preferenciát. A kompetenciaváltozók vizsgálatát hierarchikus klaszterezéssel végeztük el.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az elemzések eredményeként tíz kompetenciaváltozót azonosítottunk a munkáltatók diplomás pályakezdők kiválasztása és integrálása során támasztott elvárás-rendszerében. A vizsgált mintánkban azt tapasztaltuk, hogy a munkáltatók elvárásaiban a belépéskor egy magas szintű elvárás-csomag egyértelműen körvonalazódik, amely a korábban feltárt elvárásokhoz képest tovább bővült. A munkaerő-piaci prognózisokban meghatározott jövőbeli sikertényezők, mint például az önálló tanulás képessége, a komplex problémák kezelése, a kreativitás és az új információtechnológiák használata, ugyanakkor a frissdiplomásokkal szembeni elvárás-rendszerben a belépéskor még nem, hanem csak később a szakértővé válás során jelentkeznek a vizsgált munkáltatói mintában.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A friss diplomásokkal szembeni kompetenciaelvárások azonosítása elsősorban a munkaerőpiac szereplői számára biztosíthatnak fontos kiindulópontot a foglakoztatási, munkavállalási és fejlesztési kérdésekben. Mindemellett kutatás-módszertani szempontból, úgy gondoljuk, a frissdiplomásokkal szembeni elvárásokat vizsgáló kutatásokhoz olyan mérési eszközt sikerült kidolgozni, amely a korábbiaknál jobban illeszkedik a munkáltatók gyakorlatához, így pontosabb mérést tesz lehetővé.

Szerző életrajzok

Tóthné Téglás Tünde, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

tanársegéd

Kelemen-Erdős Anikó, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2020-05-08

Hogyan kell idézni

Tóthné Téglás, T. és Kelemen-Erdős, A. (2020) „Pályakezdőkkel szembeni kompetenciaelvárások és mérésük”, Marketing & Menedzsment, 54(1), o. 43–54. doi: 10.15170/MM.2020.54.01.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek