A hazai munkahelyi étkezés fogyasztói piacának többdimenziós szegmentációja

Szerzők

  • Mónika Fodor Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Marketing Intézet

Kulcsszavak:

munkahelyi étkezés, élelmiszer-preferencia, klaszteranalízis

Absztrakt

Jelen tanulmány egy országos, 1000 fős felmérés részeredményét mutatja be azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy a hazai munkahelyi étkezés fogyasztói piacát a demográfiai karakterek mellett az élelmiszer-fogyasztói preferencia, az étkezési szokások és az értékrend alapján is karakterizálja. A kutatási eredmények feldolgozása során a leíró statisztikák mellett két- és többváltozós összefüggés- vizsgálatokat végeztem khi-négyzet próba, faktor-, klaszter- és varianciaanalízis segítségével. A kutatás eredményei alapján számos releváns ismérv szerint jellemezhetők a hazai munkahelyi étkezés fogyasztói szegmensei, körvonalazhatók azok a speciális marketingaktivitások, amelyek szükségesek a munkahelyi étkezés fogyasztói szegmenseinek eléréséhez.

Downloads

Megjelent

2019-10-08

Hogyan kell idézni

Fodor, M. (2019) „A hazai munkahelyi étkezés fogyasztói piacának többdimenziós szegmentációja”, Marketing & Menedzsment, 44(4), o. 53–60. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/425 (Elérés: 18 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Fogyasztás és szegmentáció