A munkahelyi beilleszkedést segítő mentoring gyakorlatok és a dolgozói elkötelezettség összefüggései

Szerzők

  • Anita Kozák Eszterházy Károly Egyetem
  • Zoltán Krajcsák Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.04.05

Kulcsszavak:

megtartásmenedzsment, folytonos elkötelezettség, affektív elkötelezettség, normatív elkötelezettség, mentori rendszer

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja felvázolni, hogy a milyen összefüggések tárhatók fel a dolgozói elkötelezettség néhány dimenziója és a munkahelyi beilleszkedést segítő mentorig gyakorlatok között.  A cikk a különböző (többszörös, hagyományos egyszemélyes, esetenként csoport-alapú és egyenrangú) mentoring megoldások és a folytonossági, normatív és affektív elkötelezettség közötti kapcsolatrendszert mutatja be.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmányban esettanulmányok segítségével szemléltetünk mentoring gyakorlatokat. Lényeges megjegyezni, hogy az esetek csupán érzékeltetik a mentoring gyakorlatok és az elkötelezettségi dimenziók közötti összefüggést, bizonyításukhoz későbbi kvantitatív kutatások szükségesek.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Eredményeink szerint a magas veszteségek alapján értelmezett folytonos elkötelezettséget a többszörös mentorálás támogatja, ebben az esetben a szervezeti integráció egyszerre segíti a dolgozó szakmai fejlődését és a vállalati kultúrával való azonosulást. Az erkölcsi meggyőződés alapú normatív elkötelezettséget a hagyományos, formális, egyszemélyes szakmai mentorálás segíti elő. Ebben az esetben a tanulás folyamata lassabb, tárgya kifejezetten szakmai, ugyanakkor a vezetői gondoskodás megnyilvánul az ismeretek és gyakorlatok alapos, átgondolt, szakaszolt átadásában, ami időben elnyúlva jobban hozzá tud járulni a szervezettel szembeni tartozás érzéséhez, az erkölcsi alapú viszonzás vágyához. Végül az esetenként csoport-alapúvá és egyenrangúvá váló mentoring gyakorlat segíti elő leginkább az affektív elkötelezettség magas fokának megjelenését, mert ebben a gyakorlatban a szociálpszichológiai támogatás gyakran felülírja a szakmai szempontok érvényesülését.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A munkaerőhiányos környezetben különösen fontos HR és vezetői feladattá vált a dolgozói elkötelezettség növelése. A magas fluktuációs ráták miatt érdemes már a foglalkoztatás első időszakában célzottan megalapozni a munkavállalók szervezet iránti kötődését. A feldolgozott esettanulmányok felhívják a figyelmet arra, hogy az elkötelezettség egyes változói fokozhatók konkrét mentoring megoldásokkal.

Szerző életrajzok

Anita Kozák, Eszterházy Károly Egyetem

főiskolai docens

Zoltán Krajcsák, Budapesti Gazdasági Egyetem

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2020-03-01

Hogyan kell idézni

Kozák, A. és Krajcsák, Z. (2020) „A munkahelyi beilleszkedést segítő mentoring gyakorlatok és a dolgozói elkötelezettség összefüggései”, Marketing & Menedzsment, 53(4), o. 53–61. doi: 10.15170/MM.2019.53.04.05.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek