A környezetbarát termékvédjegyezés „3win” kapcsolatrendszere, a hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján

Szerzők

  • Rita Péterné Baranyi BME Környezetgazdaságtan Tanszék

Kulcsszavak:

környezetbarát termékvédjegyezés (ökocímkézés), környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment, környezeti kommunikáció, ökomarketing, életciklus-értékelés

Absztrakt

A cikk célja annak feltárása, hogy a környezetbarát termékvédjegyezés mint környezeti kommunikációs eszköz hogyan képes a környezetmenedzsment eszközeit kihasználva mikroszinten megvalósítani a vállalati célok mellett a makroszintű környezetpolitikai célkitűzéseket is, továbbá hogy a védjegyezés elméleti gazdasági előnyei mennyiben jelentkeznek a hazai rendszerműködés során. A cikk alapját képező kutatás módszertani hátterét az elméleti, leíró részek esetében szakirodalmi elemzések adják, a hazai rendszer gyakorlati vizsgálata pedig primer adatokon alapul (a hazai védjegyhasználati joggal rendelkező vállalatok körében végzett mélyinterjús kutatás eredményei). Mind az elméleti, mind a gyakorlati elemzés eredménye - a környezetbarát termékvédjegyezés „3win” kapcsolatrendszerének modellje, a gyakorlati elemzésekből levont következtetések - új tudományos eredménynek számít.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Péterné Baranyi, R. (2019) „A környezetbarát termékvédjegyezés »3win« kapcsolatrendszere, a hazai rendszer gazdasági elemzése mélyinterjús kutatás alapján”, Marketing & Menedzsment, 45(4), o. 68–77. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/483 (Elérés: 16 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ökomarketing