A mentor kommunikációs kompetenciáinak jelentősége a szervezeti kultúra megismertetésében

Szerzők

  • Anita Kozák Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék
  • Mariann Móré Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék

Kulcsszavak:

munkahelyi beillesztés, mentorálás, kommunikáció, szervezeti kultúra

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A szervezeti integráció alapvető feltétele a szervezeti kultúra teljes körű ismerete és annak elfogadása, amelyben az új dolgozók beilleszkedését segítő mentornak kiemelten fontos szerepe van. A tanulmányban - a mentorálást kommunikációs tevékenységként értelmezve - ezért arra kerestük a választ, hogy van-e összefüggés a mentor kommunikációs képessége és készsége, valamint az új munkavállalók szervezeti integrációjának mértéke között.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Szekunder adatgyűjtés keretében összegyűjtöttük és rendszereztük a mentor kommunikációs tevé­kenységével és a szervezeti kultúra megismerésének szükségességével kapcsolatos legfontosabb szakirodalmi elméleteket és eddigi kutatási eredményeket. Emellett primer felmérést végeztünk 314 fő megkérdezésével. Az adatfeldolgozás alapján a válaszadók közül csak 164 főnek volt kijelölt mentora, ebből adódóan számításaikhoz az ő válaszaikat használtuk fel. A kérdőíves vizsgálat keretében a megkérdezettek a mentor kommunikációját és a szervezeti kultúrára vonatkozó saját ismereteiket minősítették egytől négyig terjedő skálán. Az elemzés során a leíró statisztika módszereivel, klaszteranalízissel, szórásanalízissel és kereszttábla-elemzéssel értékeltük a begyűjtött információkat.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYE, ÚJDONSÁGOK

A vizsgálatok eredményei alapján összefüggés van a mentor kommunikációs képessége és készsége, valamint az új belépő dolgozók szervezeti kultúrával kapcsolatos ismeretszintje között. Azok a válaszadók ugyanis, akiknek jól kommunikált a mentora, nagyobb eséllyel ismerik a szervezeti kultúra elemeit és integrálódtak abba.

GYAKORLATI/GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a mentor kiválasztásánál célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikációs képességre, készségre, az ehhez kapcsolódó személyes tulajdonságokra és olyan mentort választani, aki mindig meghallgatja a mentorált problémáit, rendszeresen jól hasznosítható tanácsokat ad a munkavégzésre és a szervezeten belüli viselkedésre vonatkozóan, segíti a kapcsolati háló kialakítását, valamint gyakorlatiasak és érthetőek a magyarázatai.

Downloads

Megjelent

2019-11-06

Hogyan kell idézni

Kozák, A. és Móré, M. (2019) „A mentor kommunikációs kompetenciáinak jelentősége a szervezeti kultúra megismertetésében”, Marketing & Menedzsment, 49(2), o. 35–46. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1007 (Elérés: 18 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat