A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része – a szakirodalom tükrében

Szerzők

  • Ágnes Borgulya Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Éva Kovács Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.04.05

Kulcsszavak:

innovációmenedzsment, innováció-kommunikáció, tudáskommunikáció, változáskommunikáció

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az innováció-kommunikáció döntő jelentőségű a vállalati innovációk létrejöttének szempontjából. A kommunikáció az innovációnak és így a vállalati sikernek előmozdítója vagy – rosszul kezelve – akadálya is lehet. Tanulmányunk a vállalaton belüli innováció-kommunikációra fókuszál, és nem foglalkozik a diffúzió területével. Célunk, hogy a kommunikáció szerepét és lehetőségeit feltérképezve hozzájáruljunk a vállalati innovációt segítő belső kommunikációs környezet javításához és az ezt segítő módszerek megtalálásához. Szakirodalmi források elemzése alapján megfogalmazzuk azokat a következtetéseket, amelyek a gyakorlatba átültetve az innovatív gondolkodást, az innovációt előmozdító tényezőkké válnak. Az elméleti rendszerezés ösztönzés kíván lenni további innováció-kommunikáció kutatások folytatására.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szakirodalom alapján egyrészt modellt alkotunk az innováció-kommunikáció folyamatának rendszer-szemléletére, elhelyezzük a tudásmenedzsment, az innováció-menedzsment és a változásmenedzsment összefüggésében, valamint a tudáskommunikáció és változáskommunikáció egymásra hatásában. Kimutatjuk e három menedzsment-, illetve kommunikáció-terület szoros kapcsolatát. Másrészt összegyűjtjük, tényfeltáró vizsgálat alá vetjük, szintetizáljuk és rendszerbe foglaljuk a külföldön közel húsz éve folyó belső innováció-kommunikációt feltáró kutatásokat tükröző szakirodalmat, és ezek tartalmai alapján megfogalmazzuk következtetésünket. A vizsgálandó irodalomat a hazai és külföldi élen járó vezetéstudományi/menedzsment szakfolyóiratokra és a téma sokat idézett művelőinek monográfiáira szűkítettük, ugyanakkor kitértünk néhány olyan műre is, amely megítélésünk szerint értékes adalékokat tartalmaz, de a látószögből könnyebben kieső publikációkban kapott nyilvánosságot.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A dolgozat többoldalúan, humán nézőpontból világítja meg az eddig Magyaroszágon csupán egyes részleteiben ismertetett menedzsment-területet. Kijelöli az innováció-kommunikáció helyét az innovációmenedzsmentben és elhelyezi a tudás-, valamint a változásmenedzsment folyamatában. Kiemeli az innovációt támogató szervezeti kultúra kommunikációs jellemzőit, és a gyakorlatban alkalmazható rendszerbe foglalja azokat.

JAVASLAT A GYAKORLATI ALKALMAZÁSRA

Javasoljuk, hogy amennyiben a gyakorlati szakemberek innováció-kultúra kialakítását tűzik ki célul, vegyék figyelembe a vállalati innováció-kommunikáció tervezésében a megfogalmazott következtetéseket és biztosítsák a gyakorlatban azokat a feltételeket az (intern) kommunikációban és a szervezeti kultúrában, amelyek támogatják a hasznos víziók,  ötletek megvalósulását és zavartalan innovatív gondolkodás-légkört teremtenek.

 

Köszönetnyilvánítás: A dolgozat az MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának „Innováció-kommunikáció a vállalatoknál” című konferenciáján, 2020. március 6-án elhangzott, Borgulya Ágnes: „Innováció-kommunikáció a vállalatok gyakorlatában – elméleti nézőpontból“ előadás tanulmány-változata.

Szerző életrajzok

Ágnes Borgulya, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

CSc, egyetemi docens

Éva Kovács, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

PhD, egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-21

Hogyan kell idézni

Borgulya, Ágnes és Kovács, Éva (2021) „A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része – a szakirodalom tükrében”, Marketing & Menedzsment, 54(4), o. 63–75. doi: 10.15170/MM.2020.54.04.05.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek