Az innovációs ökoszisztéma menedzsment strukturális kihívásai – a szakirodalom tükrében

Szerzők

  • Klaudia Gabriella Horváth Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.03.06

Kulcsszavak:

innováció, innovációs ökoszisztéma, ökoszisztéma menedzsment, innovációs együttműködés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az innováció a fenntartható gazdasági fejlődés egyik fő mozgatórugója. Arra tekintettel azonban, hogy az innováció általánosságban drága és bizonytalan folyamat, a gazdasági szereplők különböző együttműködéseket hoznak létre az innovációs tevékenység költségeinek és kockázatainak csökkentése érdekében. Ezen kooperációk egyik típusának tekinthetők az innovációs ökoszisztémák. Ezzel összefüggésben jelen tanulmány egyrészt bemutatja az innovációs ökoszisztéma, mint együttműködési struktúra fogalmának tudományos szempontú értelemzési kereteit, másrészt körvonalazza az ökoszisztéma menedzsment alapvető strukturális kérdéseit.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmányban alkalmazott módszertan széleskörű szakirodalomfeldolgozás. Mivel magyar nyelven kevés tudományos igényű publikáció foglalkozik az innovációs ökoszisztémák fent említett kérdésköreivel, a tanulmányban lefektetett elméleti keretek elsősorban a magyarországi ökoszisztéma menedzsment-gyakorlat empirikus vizsgálatának kiindulópontjaként szolgálnak.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A tanulmány egyik fontos eredménye, hogy magyar nyelven, közérthető módon mutatja be az innovációs ökoszisztéma fogalom tudományos gyökereit és definícióját. A tanulmány másik eredménye, hogy széleskörű szakirodalmi szintézis alapján azonosítja az innovációs ökoszisztéma menedzsment strukturális kihívásait. Az öt legfontosabb kihívás a következő: a partneri kör megválasztásának, a működési struktúra kialakításának, az ökoszisztémát vezető személy kijelölésének, az alkalmazkodóképesség meglétének, valamint a formális és informális kapcsolatok egyensúlyának kérdése.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az innovációs ökoszisztéma kifejezés mind a tudományos, mind pedig az üzleti- és kormányzati döntéshozói körökben egyre elterjedtebb. Fontos ugyanakkor, hogy a fogalom pontos értelmezési keretei nehezen lehatárolhatók, éppen ezért lényeges, hogy a kifejezést mindig jól meghatározott összefüggésben használjuk. Az ökoszisztémák kialakítása és menedzselése számos stratégiai és strukturális kérdést vet fel, mivel az ökoszisztémás kooperáció alapvető működési elve a hatékony értékteremtés. Az ökoszisztémák eredményes működtetéséhez így nélkülözhetetlen a tudatos ökoszisztéma menedzsment.

Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói ösztöndíj Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai Támogatásával készült.

Információk a szerzőről

Klaudia Gabriella Horváth, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2021-12-23

Hogyan kell idézni

Horváth, K. G. (2021) „Az innovációs ökoszisztéma menedzsment strukturális kihívásai – a szakirodalom tükrében”, Marketing & Menedzsment, 55(3), o. 71–81. doi: 10.15170/MM.2021.55.03.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek